نوشته ها

صندوق رفاه اداره کل میراث فرهنگی تشکیل شد

ارسال شده توسط :

صندوق رفاه اداره کل میراث فرهنگی تشکیل شد

((میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی))

صندوق رفاه و وام ضروری اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی، هادی سعادت طلب معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی در نشست مجمع عمومی عادی صندوق رفاه و وام ضروری با اعلام این خبر گفت:   صندوق رفاه و وام ضروری با هدف ترویج و تحکیم مشارکت، همکاری و کمک به تحقق عدالت اجتماعی و ارائه خدمات رفاهی به اعضاء جهت پرداخت وام به کلیه کارکنان اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی تشکیل شد.

وی پس از تشریح وظایف صندوق و نحوه عضو گیری گفت :با توجه به کمک سازمان مرکزی به صندوق و مشارکت اکثر کارکنان از هفته آینده قرعه کشی وام انجام میشود.

معاون توسعه مدیریت در ادامه اعضا را شامل مدیرکل بعنوان رییس هیات مدیره، معاون توسعه مدیریت بعنوان مدیرعامل و مسئول مالی هم بعنوان خزانه دار بصورت انتصابی معرفی و سایر اعضا نیز پس از برگزاری انتخابات مشخص شدند که شامل ۴عضو اصلی هیئت مدیره و ۲عضو علی البدل و۱نفر به سمت بازرس و یک نفر به سمت بازرس علی البدل انتخاب گردیدند

در ادامه پس از رفع ابهامات موجود برای اعضا، اعضای هیئت مدیره با اکثریت آرا توسط اعضای صندوق مشخص شد و مقرر شد از هفته آینده پرداخت وام تا سقف ۵/۲ برابر سپرده پس از قرعه کشی به اعضای صندوق پرداخت گردد.

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons