نوشته ها

طرح ساماندهي درياچه اوان امري ضروري است

ارسال شده توسط :

طرح ساماندهي درياچه اوان امري ضروري است

((بهره‌مندي از ظرفيت جامعه محلي و مشاركت مردم براي ساماندهي درياچه اوان امري مهم و ضروري است))

در چهارمين جلسه کارگروه ميراث فرهنگي‌، صنايع دستي و گردشگري استان قزوين با محوريت تنظيم طرح جامع گردشگري استان قزوين و اجراي فاز اول طرح ساماندهي درياچه اوان، اميد علي پارسا معاون برنامه ريزي و اشتغال استانداري قزوين در خصوص واگذاري فاز اول اجراي طرح ساماندهي درياچه اوان به ساکنين منطقه و تعاوني‌ها گفت: يكي از محورهاي مهم گردشگري طبيعي استان درياچه اوان واقع در منطقه الموت است كه براي ساماندهي و مديريت آن بايد دستگاه‌هاي دولتي با حمايت بخش خصوصي و مردم محلي همكاري و مشاركت كرده و از انحصاري شدن طرح جلوگيري گردد. زيرا براي موفقيت در اجراي پروژه و تسريع در روند آن تقويت تعاوني‌هاي محلي و توانمند سازي مردم بومي امري ضروري به نظر مي‌رسد .

پارسا با تاکيد بر توسعه مناطق گردشگري با در نظر گرفتن منافع ساکنين آن افزود: توسعه در هر نقطه‌اي از دنيا با در نظر گرفتن نفع و سود ساکنين آن منطقه معنا مي يابد و در منطقه اوان نيز بايد هر قسمتي از پروژه که داراي سود بيشتر و هزينه کمتري است به ساکنين منطقه و تعاوني هاي محلي سپرده شود تا با ا عتماد به جامعه محلي شاهد موفقيت بيشتر و جلوگيري از به وجود آمدن موانع احتمالي در اجراي پروژه باشيم.

اين مقام مسئول در ادامه با اشاره به محدوديت‌هاي اعتباري دولت در تكميل پروژه‌هاي نيمه تمام اظهار داشت: در شرايط کنوني که دولت با محدوديت‌هاي اعتباري فراواني روبرو مي‌باشد استفاده از ظرفيت بخش خصوصي، سرمايه گذاران و حرکت به سوي مشارکت مردمي براي اجراي پروژه هاي نيمه تمام كاملا منطقي بوده و طرح ساماندهي اوان نيز با محوريت مشاركت مي‌تواند به انجام برسد.

وي در پايان خواستار تعامل و همکاري کليه دستگاه‌هاي اجرايي عضو کارگروه براي تقويت تعاوني‌هاي محلي منطقه شد و تصريح كرد: براي اجرايي شدن طرح در راستا استفاده از جامعه محلي مي‌توان فاز اول طرح ساماندهي درياچه اوان را به پروژه‌هاي کوچکتر تقسيم و اولويت اجراي هر بخش را با در نظر گرفتن توانمندي جامعه محلي به مردم واگذار نماييم.

شايان ذكر است: چهارمين جلسه كارگروه ميراث فرهنگي،‌ صنايع دستي و گردشگري استان قزوين با حضور منوچهر حبيبي معاون عمراني استاندار، اميد علي پارسا معاون برنامه ريزي و اشتغال استانداري، مسعود نصرتي شهردار قزوين، محمد علي حضرتي‌ها مدير کل ميراث فرهنگي و سايران مديران دستگاه‌هاي اجرايي عضوکار گروه در مجتمع خدماتي – رفاهي ايرانيان قزوين برگزار شد .

روابط عمومي اداره كل ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري استان قزوين

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons