نوشته ها

طرح گردشگری منطقه نمونه گردشگری باغستان و آبگرم فردوس انجام شد

ارسال شده توسط :

طرح گردشگری منطقه نمونه گردشگری باغستان و آبگرم فردوس انجام شد

((میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان جنوبی))

از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ملی سال (۱۳۹۳) جهت طرح گردشگری منطقه نمونه گردشگری باغستان و آبگرم فردوس اجرا شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی، معاون گردشگری، سرمایه گذاری و تامین منابع اداره کل گفت: جهت اجرای این طرح مبلغ( ۱۰۵۰) میلیون ریال اعتبار مصوب گردید.

مرتضی عربی افزود: شرح عملیات طرح مذکور در سال ۱۳۹۳ شامل احداث ایستگاه گاز و اجرای خط انتقال گاز بود و در سالهای قبل نیز آب رسانی به بهره برداری رسیده است.

وی بیان است: تا کنون مبلغ (۱۹۰۰) میلیون ریال بابت این پروژه هزینه گردیده است.

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons