نوشته ها

عمارت حبیبی

ارسال شده توسط :

عمارت حبیبی

عمارت حبیبی (استان کردستان)

ساختمان اين بنا در زمان حكومت ناصرالدين شاه قاجار با قدمت نزديك از 150 سال توسط ملا لطف اللهشيخ السلام كه يكي از علماي بنام اهل سنت در دوره قاجاريه ميباشد احداث شده وپس از درگذشت وي اين عمارت توسط وراث آن مرحوم بصورت دو بخش بيروني واندروني به اشخاص ديگري واگذارشده كه بخش بيروني به تملك عبد الحميدخان سنندجي مشهور به سالار سعيد (موزه فعلي ) وبخش اندروني به تملك خانواده حبيبي (عمارت حبيبي فعلي قسمت ادراي ) درآمده است ، سالار سعيد درشهريور ماه سال  1336  بخش بيروني را به اداره فرهنگ وقت (آموزش و پرورش )واگذارنمود و اين بنا تا سال1351 در تملك آموزش و پرورش بوده و طي اين مدت استفاده هايي چون دانشسرا، اداره فرهنگ، كتابخانه، خانه پيشاهنگي، امورتربيتي داشته است.

در سال1349 وزير فرهنگ وهنر وقت در ديداري كه از سنندج داشته ازاين خانه بازديد مينمايد واين  خانه را براي موزه مناسب تشخيص داده ودستور خريداري در سال 1354 شمسي داده ميشود وموزه سنندج دراين بنا به صورت دوبخش مردم شناسي وباستانشناسي افتتاح ميگردد.بناي مورد اشاره داراي ويژگيهاي خاص معماري به سبك معماري  مركزي ايران وگچبريها  آئينه كاريها با قدمتي بيش از 140 ساله ميباشد كه در بناهاي قديمي سنندج نظير آ‎نها را كمتر مي توان يافت. اين خانه قديمي شامل يك زينت بخش آن حوض مستطيل شكلي باسه فواره سنگي زيبا و بناي اصلي ومتعلقات آن است كه بناي اصلي در ضلع جنوبي واقع وشامل زير زمين ويك طبقه فوقا ني است .زيرزمين اين بنا به شكل حوضخانه است كه داراي سقف گنبدي شكل با تز ئينات آئينه كاري و گچبري تلفيقي است و همچنين شاه نشينهاوحوض سنگي اين قسمت كه شش ضلعي است بسيار جالب توجه است ودر حال حاضر موزه مردم شناسي است وشيوه زندگي كردها را از لحاظ پوشاك،كشاورزي،هنرهاي دستي وموسيقي سنتي و… بنمايش گذاشته شده است. در طبقه فوقاني بنا تالار تشريفات يا سالن بزرگي خود نمايي مي كند كه از ضلع شمالي بوسيله يك ارسي هفت دري به حياط مشرف ومنظره اي بديع به سالن بخشيده است.ارسي اين تالار از بزرگترين ارسيهاي ايران است كه توسط استاد كار معروف كردستاني « استاد حبيب الله سنندجي» معروف به استاد نساء ساخته شده است.

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons