نوشته ها

عمارت کلاه فرنگی

ارسال شده توسط :

عمارت کلاه فرنگی

عمارت کلاه فرنگی (استان گیلان)

اين عمارت كه در ميان پارك شهر رشت ( باغ محتشم ) جاي گرفته ، از بناهاي زيباي استان گیلان به شمار مي آيد. رودخانه ي گوهر رود با انحناي خاصي از جنوب عمارت و باغ محتشم ، عبور كرده و زيبايي محيط اطراف بنا را دو چندان مي سازد. عمارت كلاه فرنگي در زمان « محمد صادق خان اكبر سردار محتشم » ملقب به سردار معتمد ساخته شد. اين بنا از بيرون ، سه طبقه به نظر مي آيد؛ در حالي كه از داخل داراي چهار طبقه است. در اطراف ساختمان ، در طبقات اول و دوم هجده ستون چوبي كار گذارده شده كه بام و بالكن طبقه دوم را بر روي خود استوار میکند. طبقات اول و دوم ، هر يك داراي دو اتاق است. اين اتاق ها هر يك به وسيله ي پنجره هايي ، نورگيري داخلي و تهويه ي مناسب هوا را در فصل گرم سال ممكن مي سازند. عمارت كلاه فرنگي يك بناي چند ضلعي است. همين مسئله ظاهر زيبايي به ساختمان مي بخشد و از يك نواختي نماي بيرون آن جلوگيري مي كند. بلندترين اتاق اين عمارت ، هشتگوش  و از هر سو داراي پنجره هايي است كه رو به باغ باز مي شود. مصالح به كار رفته در اين بنا آجر، چوب  و گچ است. از سفال هاي خمره اي قرمز رنگ نيز براي پوشش بام استفاده شده است. عمارت كلاه فرنگي مدت ها محل سكونت حاكمان و فرمانداران شهر رشت بوده و بارها تعمير و مرمت  شد است . در سال 1374 اين عمارت به مديريت ميراث فرهنگي  گردشگری استان گيلان واگذار گرديد و امروزه از آن به عنوان مركز آموزش هنرهاي سنتي استفاده مي شود.

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons