نوشته ها

غذاهای محلی کردستان همچنان عناوین کسب میکنند

ارسال شده توسط :

غذاهای محلی کردستان همچنان عناوین کسب میکنند

(( میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان ))

پس از موفقیتهای کسب شده در جشنواره های مختلف به ویژه جشنواره منطقه ای سفره ایرانی، فرهنگ گردشگری در کرمانشاه

این بار آش کردستان با اشپزی سرکار خانم لیلا زارع رمشتی منتخب مردمی یازدهمین جشنواره ملی آش ایرانی در زنجان شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کردستان؛ در غرفه استان کردستان در یازدهمین جشنواره آش ایرانی زنجان غذاهایی که ارائه گردید شامل؛ آش رشته ترش، آش دوغ سنندج، بربسیل، دوغورمه، دمنوش مرزه کوهی، گل که و، شربت زعفران سنندج بود. در این جشنواره دو نوع جایزه به برندگان داده شد که بخش مردمی فقط یک برنده داشت که به خانم زارع رمشتی یکی از آشپزهای توانمند سنندجی که فنون آشپزی را از خانم امجدیان مشاور آشپزی غذاهای بومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری می باشد، تجربه نمود، اهدا شد.

شایان ذکر است خانم زارع رمشتی علاوه بر این عنوان در جشنواره اشپزی استانی سال ۹۴ نیز درخشش خوبی داشت.

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons