نوشته ها

فرهنگ و گردشگری

ارسال شده توسط :

فرهنگ  و گردشگری

(( فرهنگ و گردشگری ))

برای دستیابی به وفاق بین المللی باید به نقش فرهنگی گردشگری نیز توجه کرد؛ به طوری که با حفظ هویت و میراث فرهنگی، میتوان از گردشگری به عنوان ابزار بر فراری تماس و روابط بین فرهنگ ها و ملت ها استفاده کرد. این مقوله دارای چنان اهمیتی است که در یک تعریف، از سفر به عنوان صلح و صفا دادن میان دو قوم یاد شده است. با پذیرش اینکه صلح باید بر اساس همبستگی معنوی و فرهنگی پی ریزی شود و از آنجا که جنگ ها نخست در اذهان بشر آغاز می شود و لذا دفاع از صلح نیز باید ذهن انشان ها شکل بگیرد، اینجاست که نقش گردشگری در ایجاد صلح و دستی روشن می شود. لذا ایران در مقایسه با سایر کشور ها در حوزه فرهنگ از فضای گردشگری مناسب تری برخوردار است. توانمندی های کشور ما برای جذب توریست از موضع فرهنگی قابل توجه است، یعنی به خاطر قدمتی که کشور ما دارد بیشترین جذابیت را در حوزه فرهنگ و تمدن دارد. بسیاری از کشورها قادرند در حوزه های دیگر راحت تر فضا سازی کنند، ولی کشور ما در حوزه فرهنگ و مولفه های فرهنگی توانسته از مزیت نسبی لازم بر خوردار شود.

عناصر اصلی فرهنگ ایرانی را در مجموع می توان به اختصار چنین برشمرد:

  1. زبان های ایرانی، به خصوص زبان پارسی که از شاخصه های اصلی فرهنگ ایرانی است.
  2. آداب و رسوم و اعیاد ملی از جمله نوروز و شب یلدا و تقویم هجری شمسی.
  3. ادبیات و شخصیت های اسطوره ای از جمله رستم و اساطیر تمثیلی همچون دیو، سیمرغ و … .
  4. معماری و هنر ایرانی.
  5. تنوع قومی.
  6. دین اسلام و به خصوص مذهب تشیع و هم چنین دین ها و آیین های دیگر مانند، زرتشتی، مهر پرستی و غیره.

 

۰


Show Buttons
Hide Buttons