نوشته ها

فصل دوم کاوش باستان شناسی در تپه های بی نظیر در شرق ایران پایان یافت

ارسال شده توسط :

فصل دوم کاوش باستان شناسی در تپه های بی نظیر در شرق ایران پایان یافت

(( میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان جنوبی ))

فصل نخست کاوش تپه تخچر آباد در سال ۱۳۸۸ و به طور محدود انجام شد که منجر به شناسایی یک بنای خشتی گردید که کاملاٌ با لایه های متناوب سنگ و خشت به طور آگاهانه پرشده و سپس به منظور پوشیده شدن بنا از انظار بنا را با شن پوشانده اند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان جنوبی، سید احمد بر آبادی مسئول حوزه پژوهش و مطالعات اداره کل گفت: هدف اصلی از کاوش فصل دوم شناسایی پلان بیرونی بنا بود به همین دلیل کاوش در بخش بیرونی دیوار و فقط با برداشتن شن های دست ریز بیرون بنا انجام گرفت. به این ترتیب حدود نیمی از پلان بیرونی بنا شامل دیواری خشتی که به ۳ برج به آن الحاق شده بدست آمد. همچنین در این فصل مشخص گردید در دوره اشکانی از بخش بالایی تپه با اضافه کردن ساختارهای کوچک و محدود خشتی با دیگر از تپه تخچر آباد استفاده کرده اند.

وی افزود: پرشدگی بنای باستانی تخچرآباد بیرجند، فقط ۴ نمونه مشابه، آن هم در غرب ایران دارد که نزدیکترین آنها به تپه تخچرآباد محوطه هایی در نزدیکی قم هستند. تمام نمونه های پیشین به اواخر دوره مادو اوایل دوره هخامنشی تاریخ گذاری می شوند. شباهت های سفالی و همچنین آزمایش های انجام شده بر هم زمانی بنای باستانی تپه تخچرآباد با محوطه های مذکور صحه می گذارد. صرف هزینه مالی و زمانی برای پرکردن چنین بناهایی باعث شده پژوهشگران متفق القول به کاربری آیینی- مذهبی چنین بناهایی تاکید کنند. از چنین دیدگاهی پرکردن بناها به خاطر حفظ حرمت و قداست آنها بوده است.

بر آبادی گفت: کشف بنایی با چنین ویژگی هایی در شرق ایران و نزدیک به شهر بیرجند با بیش از ۱۵۰۰ کیلومتر فاصله با نمونه های غرب ایران بسیار شگفت انگیز و حائز اهمیت فراوان بوده و می تواند نشانگر اهمیت منطقه خراسان جنوبی در دوران ماد و هخامنشی باشد.

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons