نوشته ها

قلعه چالشتر

ارسال شده توسط :

قلعه چالشتر

قلعه چالشتر (استان چهار محال و بختیاری) 

 قلعه چالشتر در پنج کیلومتری شهرکرد به عنوان یک اثر باشکوه از نظر معماری و هنری حجاری در ایران است.

این قلعه در شهر ” چالشتر ” واقع شده که در دوره صفویه مرکز حکمرانی چهار محالی ها بوده که به وسیله کلانتران روستاها، مناطق تحت سیطره خود را کنترل می کردند و پس از انتصاب ” حسین قلی خان ” به عنوان ایلخان بختیاری، در اواسط حکومت ناصرالدین شاه، حکمرانان این منطقه از حاکمیت بر چالشتر خلع و تنها به زمین داران بزرگ تبدیل شدند. مجموعه قلعه تاریخی چالشتر که به ” قلعه خانی” مشهور می باشد، در ۱۱۰ سال پیش در چالشتر احداث شده و در یکی از سرستونهای سنگی این مجموعه قلعه، تاریخ ساخت آن به سال ۱۳۲۱هجری قمری حک شده است. مجموعه تاریخی چالشتر شامل: سردر سنگی، خان نشین، اندرونی، حمام، انبارها و اصطبلها است و قلعه عیانی و خان نشین این مجموعه تاریخی دارای ۳۸ ستون سنگی با سردر و ایوان می باشد.

ازاره سنگی منقوش این مجموعه قلعه شامل نقوش افسانه ای و اسطوره ای، زندگی روزمره، گل و گیاه ،گل و گلدان، گل و مرغ، نقوش پیچش گیاهی و نقوش فرشته است و این نقوش به صورت ماهرانه و زیبا خلق شده و در برخی موارد به صورت برجسته حجاری شده است. در این مجموعه قلعه، اندرونی با یک دالان به قسمت خان نشین ارتباط داشته و ایوان آن دارای ۱۰ ستون سنگی است و ایوان با آجرکاری و کاشی معرق در لچکی ها و پیشانی بنا با ازاره های سنگی منقوش شامل درختان تاک، گل و گلدان، گل و مرغ و سرو و کاج تزئین شده است .اتاقهای این مجموعه قلعه نیز با نقوشی به سبک نقاشی “لندنی” که تلفیقی از هنر نقاشی ایرانی و غربی است، مزّین است و این سبک نقاشی که در دوره قاجار به اوج خود می رسد شامل نقوش گل و گلدان، افسانه لیلی و مجنون و نقوش اسلامی شامل یوسف و زلیخا به همراه خط نوشته ای از آیات قرآن است در بخشی از سر درهای این مجموعه قلعه، همچنین معماری ” سنتوری” که به صورت مثلثی شکل بانقوشی به سبک ” شیر و شکر” است، به چشم می خورد و حمام قلعه تاریخی چالشتر نیز مزین به کاشی آبی فیروزه ای و سفید سربی بوده است. سقف اندرونی این قلعه به صورت قابهایی از چوب گردو است و درها و پنجره های اتاقهای این مجموعه نیز از جنس چوب گردو به صورت گره چینی شده می باشد. این مجموعه قلعه دارای پنج ایوان است و پنج اتاق نیز در اندرونی آن وجود دارد و در مجموع دارای ۴۰ ستون است. در حیاط این مجموعه، هم اکنون موزه سنگ و در بخش داخلی قلعه نیز موزه مردم شناسی برقرار است.

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons