نوشته ها

لزوم تسریع بر تکمیل پروژه های شاخص گردشگری استان گیلان

ارسال شده توسط :

لزوم تسریع بر تکمیل پروژه های شاخص گردشگری استان گیلان

(( میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گیلان ))

در دیدار مدیرکل و معاونان اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان با رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، بر اهمیت برنامه ریزی در بخش های مختلف این اداره کل تاکید شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان، در این جلسه که روز گذشته برگزار شد، برنامه های پیشنهادی و نیمه تمام این اداره کل در سال ۱۳۹۵، با رویکرد اقتصاد مقاومتی به منظور ارایه در شورای برنامه ریزی استان مورد بحث و تبادل نظر قرارگرفت.

کیوان محمدی در جریان این دیدار با ارایه دیدگاه های پیشنهادی، پیشرفت کیفی و لزوم بهره برداری پروژه های گردشگری شاخص و دارای اولویت استان را تا پایان سال ۱۳۹۵ مورد تاکید قرار داد و بر ضرورت برنامه ریزی هدفمند در چارچوب برنامه ششم را مهمترین هدفگذاری دستگاه های اجرایی برشمرد.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان تصریح کرد: اولویت بندی و شاخص سازی پروژه ها در قالب برنامه های توسعه استان می بایست با رصد دقیق دستگاه های اجرایی از وضعیت موجود صورت گیرد تا تعریف و اجرای نظام بودجه ای نیز بر پایه این مهم انجام شود.

وی با اشاره به موقعیت ویژه استان در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اذعان داشت: بی شک یکی از مهمترین زیرساخت های بهبود شرایط اقتصادی و نیز رونق وضعیت اشتغال را می توان در گرو به جریان آوری استراتژی گیلان بر پایه این سه مهم برشمرد.

اصول صحیح صرف اعتبارات موضوع دیگر مورد تاکید محمدی بود که وی با اشاره به آن افزود: به دلیل وجود برخی محدودیت های اعتباری، لزوم تمرکز بر اولویت بندی و نیز شاخص سازی پروژه ها بخوبی احساس می شود که می بایست با اتمام پروژهای نیمه تمام زمینه را برای بهره برداری هرچه سریعتر و نیز استفاده از مزایای آنها فراهم ساخت.

رضا علیزاده، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان نیز در جریان این نشست با تبیین عملکرد برنامه پنجم توسعه، طرح های پیشنهادی این اداره کل را در قالب گزارشی از پروژه های نیمه تمام و دارای اولویت گیلان با توجه به ابلاغ و توزیع اعتبارات ملی و استانی ارایه نمود.

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons