نوشته ها

محوطه تاریخی کله کوب نیازمند اختصاص اعتبار

ارسال شده توسط :

محوطه تاریخی کله کوب نیازمند اختصاص اعتبار

((میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان جنوبی))

محوطه باستانی کله کوب دراستان خراسان جنوبی جنوب شهر آیسک قرار دارد و تاکنون دوفصل گمانه زنی بمنظور تعیین عرصه و حریم و یک فصل لایه نگاری در این انجام گرفته است که به دنبال انجام عملیات لایه نگاری، این محوطه به عنوان یکی از کهن ترین محوطه تاریخی خراسان جنوبی مشخص شد. پیشینه آن به عصر نوسنگی تا عصر آهن مربوط می شود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی، محمد عرب مسئول میراث فرهنگی سرایان ضمن بیان این مطلب افزود: در جریان لایه نگاری لایه های زیرین محوطه حاوی مقداری استخوان، ابزار سنگی و استخوانی روی سطح های استقراری متوالی در دوران نوسنگی بود که یافتن این داده ها اطلاعات خوبی در مورد شیوه های معیشتی ساکنان به دنبال خواهد داشت. در این مکان سپس دوره مس- سنگی با آثار برجا و معماری همانند دیوار و اجاق و داده های مادی- فرهنگی چون سفال و ابزارهای سنگی نمود یافته و بعد از آن می توان دوران مفرغ را با داده هایی همانند تدفین های چمباتمه ای با سنت های محلی نظیر قرار دادن خشت روی سر مردگان، ریختن گل روی اجساد و همچنین قلوه سنگ روی گل معرفی کرد.

به گفته عرب : لایه نگاری محوطه کله کوب آیسک تداوم و تبعیت از الگوهای معماری را در دوران کالکولیتیک و مفرغ نشان داده است به گونه ای که سازه های عصر مفرغ هم راستا با آثار معماری کالکولیتیک مشخص شد. کشف نشانه هایی از مالکیت با به دست آمدن مهری مفرغی و تجارت مناطق فرامنطقه ای همانند فرآوری سنگ لاجورد و یشم و تنوع جنس ابزارهای سنگی نشان از ورود به مرحله آغازین شهرنشینی در این محوطه حکایت دارد. داده های مادی- فرهنگی همانند ظروف سفال خاکستری در عصر آهن به همراه قطعات اشیای آهنی نیز در آخرین لایه فرهنگی این محوطه به دست آمده است.

وی افزود: همچنین در این کاوش ها مقادیری زغال و نمونه سفال جمع آوری شد تا برای تاریخ گذاری و کاوش آتی مورد ارجاع قرار گیرد با نگاهی به نقشه ماهواره ای منطقه استقرار این سایت بر روی یک مخروط افکنه و در مسیر رودخانه ها بستر مناسبی را برای جوامع پیش از تاریخ نشان می دهد.

مسئول میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سرایان اضافه کرد: کله کوب محوطه کوچکی است که شواهدی پیچیدگی اجتماعی را در اواخر دوره کلکولیتیک شامل می شود. در اینجا برهم کنشی از مناطق مختلفی شامل فلات ایران ،آسیای میانه و محوطه های جنوب شرق ایران را شاهد هستیم و شاید مهمترین یافته این کاوش را بتوان یافتن شواهدی از اوروک در این حوزه جغرافیایی دانست. این مسئله نشان از حضور گروههای مختلف قومی در منطقه یا ارتباطات فرامنطقه ای است. با ورود به دوره اوروک و افزایش جمعیت شاهد پدیده ای تحت عنوان گسترش اوروک هستیم. یکی از اقداماتی که در این گونه محوطه ها اعمال می شود برآوردهای آماری است که باتوجه به آن از میزان تاثیر و تاثرات موجود و بافت قومی محوطه اطلاعاتی حاصل می شود. داده های مورد استفاده شامل گزارش کاوشهای موجود و مطالعات کتابخانه ای است. سفالهای لبه واریخته بدست آمد در این محوطه در کنار سفالهای شاخص اواخر کلکولیتیک در فلات بهمراه سفالهای بر اهمیت این منطقه و ارتباطات گسترده آن و نقش آن بعنوان محل تلاقی فرهنگهای مختلف است.

عرب بیان داشت: به دلیل عدم اختصاص اعتبارات لازم در چند سال اخیر ادامه کار گمانه زنی مقدور نبوده و این مهم نیازمند توجه ویژه مسئولین شهرستان است چرا که نقش به سزای یافته های این محوطه برهیچکس پوشیده نیست و در صورت تکمیل عملیات کاوش میتواند به عنوان سایت موزه مورد استفاده قرار گیرد.

لازم به ذکر است اعتبارات پژوهش و کاوش می بایست از محل منابع استانی و پس از تصویب کمیته برنامه ریزی شهرستان تأمین شود و امکان اختصاص اعتبار از سایر منابع وجود ندارد.

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons