نوشته ها

مدیرباغ نادری و مشاور امور جوانان اداره کل میراث فرهنگی خراسان رضوی معرفی شدند

ارسال شده توسط :

مدیرباغ نادری و مشاور امور جوانان اداره کل میراث فرهنگی خراسان رضوی معرفی شدند

((میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی))

در احکام جداگانه ای از سوی حسین زارع صفت مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی، مدیر مجموعه فرهنگی – تاریخی نادری و مشاور امور جوانان این اداره کل معرفی شدند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی، حسین زارع صفت در حکمی مهدی علیپور را به عنوان مدیر مجموعه فرهنگی – تاریخی نادری منصوب کرد.

هم چنین در حکمی حسین اصغری نیز به عنوان مشاور مدیر کل در امور جوانان و کارشناس تشکل های مردم نهاد انتخاب شد.

یادآورمی شود، علیپور پیش از این به عنوان مسئول انجمن های میراث فرهنگی اداره کل و اصغری نیز تا قبل از این به عنوان مسئول میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان چناران فعالیت می کرد

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons