نوشته ها

مراسم توديع و معارفه مسئول روابط عمومي اداره كل ميراث فرهنگي كردستان

ارسال شده توسط :

مراسم توديع و معارفه مسئول روابط عمومي اداره كل ميراث فرهنگي  كردستان

((جلسه مدير كل ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري استان كردستان))

با حضور مدير كل  ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان كردستان و معاونين ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري  جناب آقاي مهيار عزيز به عنوان مسئول روابط عمومي اداره كل ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري استان كردستان منصوب و از زحمات جناب اقاي سعيد نظري تقدير شد. در اين جلسه مدير كل ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري استان كردستان گفت: ميراث فرهنگي  به واسطه حجم كار در 3 بخش گسترده ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري  فعاليتها و اقداماتي را انجام داده است كه بايد اقدامات انجام شده در اين اداره كل و همچنين معرفي جاذبه هاي گردشگري و تاريخي ، هنرهاي سنتي به نحو مطلوبي اطلاع رساني گردد. رسول اشتودان افزود: با توجه به شرح وظايف گسترده ووجود ضعفهايي  كه در حوزه اطلاع رساني و تبليغات روابط عمومي وجود دارد جناب آقاي مهيار عزيز به عنوان مسئول روابط عمومي اين اداره كل منصوب شدند تا بتوان اين اختيارات و وظايف را به نحواحسن انجام دهند . وي در ادامه خاطر نشان كرد: با توجه به به برنامه هاي تدبير و اميدو ارائه برنامه  و فعاليتها به سازمان ميراث فرهنگي كشور و اطلاع رساني  به موقع در خصوصو كارهاي انجام شده اين اداره كل در 3 حوزه گردشگري ، صنايع دستي و ميراث فرهنگي اين تغييرات انجام گرفت كه  اميدواريم شاهد تحول مثبتي در حوزه اطلاع رساني و تبليغات و معرفي جاذبه هاي گردشگري و تاريخي و صنايع دستي استان كردستان به مردم ايران و كشورهاي ديگر باشيم.

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons