نوشته ها

مردم شناسی روستای دهسلم: مراسم عروسی

ارسال شده توسط :

مردم شناسی روستای دهسلم: مراسم عروسی

(( میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان جنوبی ))

زهرا رضایی ملکوتی سرپرست پایگاه بیابان لوت استان در این خصوص گفت: در روستای دهسلم پس از آنکه خانواده پسر برای خواستگاری به خانه دختر رفته و موافقت اولیه را بدست آوردند، خانواده عروس برای تعیین مهریه به خانه داماد می روند. معمولاً نوع مهریه جنسی و زمین، آب، نخل و انواع دام تعیین می شود. به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی، وی افزود: تا حد امکان میزان مهریه جنسی تعیین شده و باقیمانده بصورت نقدی دریافت می شود. پس از تعیین مهریه، خانواده داماد برای انجام مراسم عروسی از خانواده عروس اجازه می گیرند. پس از تعیین زمان مراسم، هر یک از طرفین اقوام و وابستگان خود را دعوت می نماید. خانواده عروس و داماد وابستگان نزدیک را به نهار و سایر اقوام را به صرف شام دعوت می کنند. علاوه بر مدعوین، سایر خانواده های روستا که نسبتی با خانواده عروس و داماد ندارند نیز اطعام می شوند. البته این مراسم به دلیل هزینه بالا کمرنگ شده است و تاحد امکان سعی در کاهش هزینه دارند. به عنوان مثال، در گذشته غذای عروسی از گوشت بز و گوسفند بوده پس از پایان مراسم عروسی و انتقال عروس به خانه داماد، در روز سوم مردم برای دیدن جهیزیه به خانه عروس دعوت می شوند.

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons