نوشته ها

مرمت بنای امامزاده قاسم در شهرستان جوین

ارسال شده توسط :

مرمت بنای امامزاده قاسم در شهرستان جوین

((میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان جوین))

مدیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان جوین از آغاز مرمت اضطراری بنای امامزاده قاسم سیرغان در این شهرستان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی، محمد طاهریان مقدم گفت: امامزاده قاسم سیرغان به شماره۱۵۲۵۳درفهرست آثار ملی به ثبت رسیده و این بنا مربوط به دوره ایلخانی است که به دلیل آسیب دیدگی شالوده اصلی بنا در وضعیت مناسبی به سر نمی برد.

وی افزود: به همین خاطر مرمت اضطراری آن شامل اندود کاهگل بیرونی بنا و بام سازی آن با مشارکت دهیاری و شورای روستا و میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری شهرستان آغاز گردید.

به گفته وی، امامزاده قاسم (ع) در فاصله ۵کیلومتری نقاب قراردارد و ساختار معماری آن ، ویژگی های ابنیه دوره تیموری را القاء می نماید نمای بیرونی آرامگاه هشت ضلعی است که در ضلع جنوبی آن ایوان با پوشش گنبدی و سکوهای طرفین واقع شده است.

وی اضافه کرد: فضای داخلی بقعه درسه طرف دارای شاه نشین عمیقی با طاقهای طرفین می باشد که با استفاده از فیلپوش در گوشه بنا، پلان به هشت ضلعی تبدیل وگنبدی رفیع برروی آن استوار گردیده است. همچنین در طرفین گوشه سازی قوسهای تزئینی دیده می شود که به آراستگی این بنا افزوده است و این بنا به لحاظ معماری شباهت زیادی به بقعه هفت معصوم کروژده و آرامگاه شاهزاده عبدالله جغتای دارد.

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons