نوشته ها

مرمت خانه علوی خوسف

ارسال شده توسط :

مرمت خانه علوی خوسف

((مرمت خانه علوی خوسف از محل اعتبارات ملی مشارکتی، به پایان رسید))

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی، کارشناس ناظر استان گفت: خانه علوی با ویژگیهای معماری اصیل ایرانی یکی از آثار تاریخی بسیار باارزش در شهر خوسف می‌باشد که با خصوصیات جالب توجه خود نمونه کاملی از هنر معماری را به نمایش می‌گذارد و کاملاً منطبق با اوضاع اقتصادی، اجتماعی و جغرافیایی منطقه می باشد. دارا بودن عناصر معماری نشان دهنده این امر است.
پریسا جمشیدی افزود: سردر ورودی بنا با طاق جناغی و تزئینات رسمی بندی به گونه ای بسیار استادانه ساخته شده است. پس از ورودی، هشتی  بنا قرار دارد. هشتی در چهار ضلع دارای طاقنماهای متعدد و در چهار ضلع دیگر دارای ورودیهایی به قسمتهای مختلف می‌باشد. پس از هشتی  دهلیز قرار دارد. دهلیز از یک طرف به یک رشته پلکان که به پشت بام می‌رسد راه دارد و از طرف دیگر به حیاط خانه می‌رسد.
وی ادامه داد: هماهنگی و همگونی این بنا با اعتقادات و موقعیت اقتصادی، اجتماعی ساکنان آن کاملاً هویداست. یکی از ویژگیهای بسیار جالب خوسف این است که این منطقه سابقه زلزله ندارد و این امر باعث شده تا بناهای تاریخی کمتر آسیب ببیند.
جمشیدی گفت: از جمله عملیات مرمتی که در سال ۹۴-۹۳ در این بنا انجام گرفت می توان جمع آوری اندود فرسوده کاهگل بام و اجرای مجدد، جمع آوری ازاره آجری فرسوده دیوارها و اجرای مجدد به شیوه قدیم، جمع آوری اندود فرسوده کاهگل دیوارهای حیاط و اجرای اندود کاهگل دیوارها، اجرای نبش گچی، اجرای آجرفرش ایوانها و اجرای اندود گچ سنتی ایوان اشاره کرد.

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons