نوشته ها

*مرگ ارگ*

ارسال شده توسط :

*مرگ ارگ*

تیتر امروز روزنامه ها ( جمله ای که حتی شنیدنش هم لرزه بر اندام دوستداران میراث گرانبهای فارس می اندازد و غم و محنت را به دل کریم خان مرد عادل فارس روانه میکند)

آن روزها که از سراسر ایران بهترین معماران و ارزشمند ترین مصالح را سفارش میداد تا بنایی بسازد که شوکت و عظمت ایران و ایرانی را به دنیا نشان دهد هرگز در خاطرش گمان نمیبرد سالها بعد شخص و اشخاصی پیدا شوند که تنها و تنها بخاطر ثروت و طمع تیشه برداشته بر ریشه ی یادگار وکیل الر عایا بزنند

مردمان غیور پارس که سالهاست داعیه ی تمدن و فرهنگ دارند ، مردمی که هر گوشه دنیا بحث از تمدن و پیشرفت و قدرت باشد نام آنها سرآمد همه نام هاست را چه شده ؟

با آن تمدن و فرهنگ آن همه عظمت و معرفت و شوکت تا چه حد در انسانیت نزول کرده ایم که به راحتی در برابر زیاده خواهی و ثروت اندوزی و به بهانه سرمایه گذاری، اینچنین سکوت میکنیم

مگر ارگ ثروت این مردم نیست!؟ مگر مجموعه زندیه میراث با ارزش برای نسلهای بعد نیست ؟ خون این هتل چقدر رنگین تر است که چنین حق امروز و دیروز و نسلهای بعد ضایع میشود؟!

هر آجر و طبقه ای که به هتل آسمان اضافه شود چوب حراجیست که به تن ارگ کریم خان میخورد

برخی در صحبت هایشان گفته اند مگر هتل آسمان کیک تولد است که از طبقاتش کاسته شود

خیر نیست !

اما گویا شما بر این باورید که شورای عالی شهر سازی و قانون مقدس جمهوری اسلامی قنادیست !

بارها و بارها به همت مردم شهر و انجمن دوستداران میراث فارس و شهردار شیراز و مسئولین دلسوز درباره ء وضعیت ساخت هتل و شرایط ارگ صحبت شده

در خرداد ماه شورای عالی شهر سازی دستور به تخریب چهار طبقه از هتل را داده اند

با تلاشهای بی وقفه ی انجمن دوستداران میراث فرهنگی و جامعه ی علمی تلاش شده تا با افتتاح دفتر ملی یونسکو در فارس سایه ای از مهر و حفاظت بر آثار فارس و بخصوص ارگ کریم خان گسترده شود.

اما با تمام تلاشها و پیگیری ها امروز خبر مرگ ارگ انتشار میابد و سایر خبرها حاکی از آن است که حتی مانع از افتتاح دفتر یونسکو در فارس شده اند چرا که میدانند با افتتاح این دفتر محال است بافت با ارزش و تاریخی فارس اینگونه به سمت نابودی سوق داده شود مانع از آمدن یونسکو میشوند تا آسمان و آسمانها قارچ وار رشد کنند و شهر شیراز شهره فرهنگ و ادب و تمدن جهان در تاریخ و مصالح و سیمان محو شود و….

ما جوانان فارس چه اینکه دفتر یونسکو بیاید، چه اینکه نیاید زیر پرچم قانون مند نظام جمهوری اسلامی و تدبیر دولت محترم از حقوق گذشتگان و آیندگان این مرز و بوم دفاع میکنیم.

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons