نوشته ها

مسابقات رالی در تخت جمشید

ارسال شده توسط :

مسابقات رالی در تخت جمشید

((از طرف این اداره کل هیچگونه مجوزی مبنی بر برگزاری مسابقات رالی در تخت جمشید صادر نگردیده است))

 معاون اداره کل میراث فرهنگی فارس گفت: از طرف این اداره کل هیچگونه مجوزی مبنی بر برگزاری مسابقات رالی در تخت جمشید صادر نگردیده است.

حبیب شهبازی افزود: برگزاری هرگونه برنامه در مجموجه جهانی تخت جمشید منوط به درخواست از سوی متقاضی به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری فارس و سپس بررسی کارشناسانه و پس از تأیید در استان، می بایست توسط رئیس پایگاه جهانی تخت جمشید و سازمان میراث  فرهنگی کشور مجوز لازم  صادر گردد.

وی با اشاره به حوادث ناخوشایندی که طی سنوات گذشته در ارتباط با همین مسابقه در تخت جمشید رخ داده و حتی منجر به کشته شدن یک نقر شد، اظهار داشت : بدون شک این سازمان با برگزاری این مسابقات در تخت جمشید مخالف است و برگزار کنندگان صرفاً می توانند از پارکنیگ این مجموعه استفاده می نمایند.

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Youtube
Hide Buttons