نوشته ها

مسجد امام سمنان

ارسال شده توسط :

مسجد امام سمنان

مسجد امام (استان سمنان)

اين بنا در مرکز سمنان واقع گرديده و يکي از بهترين نمونه هاي مساجد دوره قاجار در ايران است که به لحاظ دارا بودن ايوان هاي متعددي شبستان هاي وسيع، حجره ها و کاشيکاري زيبا، درخور توجه است . بناي اين مسجد در دوره قاجار به دستور فتحعلي شاه و به همت حاجي سيدحسن حسني و استادي صفرعلي معمار ساخته شد و کار آن در سال 1243 به پايان رسيد و همچنين موقوفات شيخ علاء الدوله سمناني – عارف مشهور قرن هشتم هجري- نيز به اين مسجد اختصاص يافت و بدين ترتيب از موقعيت بسيار خوبي برخوردار گرديد . مسجد امام يا سلطاني داراي چهار در ورودي از طرف شمال، جنوب، شرق و شمال شرقي است و به استثناي در شمال شرقي که به وسيله يک دالان طولاني به تکيه معروف پهنه راه دارد، سه در ديگر داراي هشتي، دالان و دهليز هستند و فقط سردرهاي شمال و شرق است که تزيينات مقرنس کاري گچي بسيار زيبا و دو گوشوار دوطبقه در طرفين با پشت بغل هاي کاشيکاري دارند . هشتي هاي شمالي، جنوبي و شرقي که شامل طاق هاي آجري گنبددار و طاقنماهاي متعددي با لچکي کاشيکاري هستند، به وسيله دو دهليز از دو طرف ايوانها به صحن وسيع مسجد مربوط مي شوند . در پيشاني سردر شمالي، کتيبه اي از کاشي لاجوردي مربوط به تعميرات سال 1368ه-. ق، و در پايين آن و زير مقرنس کاري هاي سردر، کتيبه اي مشتمل بر نصف قصيده محمد حسين خان کاشاني – عندليب – که در تاريخ بنا و مدح فتحعلي شاه سروده شده، نصب گرديده است . نصف ديگر همين قصيده، در بالاي در جنوبي مسجد نصب شده است. صحن مسجد به صورت چهار ايواني ساخته شده که دو ايوان شمالي و جنوبي، کوچکتر و ارتفاع هرکدام، 11 متر است و از هر نظر با هم شباهت دارند . بر سه بدنه داخلي ايوان ها، کتيبه اي به خط ثلث عالي وجود دارد که بر آن، آيات قرآني در متن لاجوردي و به خط محمدحسين اصفهاني نوشته شده است . کاشي هاي اين مسجد نيز کار علي اکبر کاشاني است . ايوان غربي به ارتفاع 5/19 متر، مفصل تر و زيبا تر از ايوان هاي ديگر ساخته شده و کاشيکاري و کتيبه هاي زيبايي دارد. در پشت ايوان غربي، مقصوره اي زيبا به ارتفاع 21 متر قرار دارد که از هنر و استادي بالايي برخوردار است . مقصوره، مربع شکل است و قسمت فوقاني آن به وسيله طاقنماها و فيلپوش هاي تودرتو با نقاشي هاي بديع و به کمک پا باريک ها و کاربندي مثلث شکل به صورت طرحي تقريبا مدور درآمده و پوشش گنبد کم خيز مقصوره روي آن استوار شده است . تزيينات نقاشي، گچبري ها و طاقنماهاي تودرتو، جلوه زيبايي به اين مسجد داده است . بر بالاي طاقنماها و فيلپوش ها، هشت پنجره کوچک تعبيه شده که نور داخل مقصوره را تأمين مي کند : کتيبه کمربندي زير گنبد، از کاشي هاي لاجوردي و سوره اي از قرآن مجيد است . در زير طاقنماها نيز کتيبه اي ديگر به خط ثلث است . دو ضلع غربي مقصوره و روبه قبله، محراب بسيار زيبايي با مقرنس هاي گچي بسيار جالب و پشت بغل هاي مزين به گچبري هاي ارزنده ديده مي شود و در اطراف محراب، آياتي از قرآن مجيد به تاريخ 1242 هجري به چشم مي خورد . در بالاي مقصوره ايوان غربي، گلدسته اي وجود دارد که شامل گنبد کوچکي با پوشش کاشي هاي فيروزه اي و ساقه هشت ضلعي بلند است . در طرفين اين ايوان، دو منار بنا شده که تا نزديک بالاي ايوان رسيده، ولي نيمه تمام مانده است . در طرفين ايوان غربي، دو شبستان شامل چهل طاق و سي ستون مدور و قطور در وسط و پنج نيم ستون در هر سمت که جمعا چهل ستون مي شود، قرار دارد . ايوان شرقي مسجد به ارتفاع 5/18 متر داراي شکوه کم نظيري است . اين ايوان بر دو جرز مشتمل بر چهار اسپر استوار گرديده و اسپرها داراي طرح هاي تزييني متنوع و زيبايي هستند . در سه بدنه ايوان، کتيبه اي از آيات قرآني به رنگ سفيد در زمينه لاجوردي وجود دارد و در انتهاي آن، نام معمار مسجد – صفرعلي معمار- به چشم مي خورد . بر بالاي اين ايوان، گلدسته اي زيبا به صورت طرح ششي ضلعي، با پوشش هرمي شکل و نرده مشبک و چوبين جالبي خودنمايي مي کند . صحن وسيع و مصفاي مسجد، مربع و به طول و عرض 62 قدم است . در طرفين ايوان ها و در چهارگوشه صحن، چهار مهتابي بزرگ با اتاق ها و حجره هايي چند، و در زير آنها، شبستان هاي با پنجره هاي مشبک آجري لعابدار ساخته شده است.

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons