نوشته ها

مسجد جامع دامغان

ارسال شده توسط :

مسجد جامع دامغان

مسجد جامع دامغان (استان سمنان)

اين بنا در شمال شرقي دامغان واقع گرديده و مشتمل بر صحن وسيع، شبستان و سه ايوان و يک مناره تاريخي است . بناي اوليه مسجد مربوط به دوره سلجوقي و قبل از آن است؛ اما بناي فعلي در دوره قاجار توسط ميرزا محمدخان سپهسالار دامغاني بر شالوده بناي قديم ساخته شده است . صحن مسجد به ابعاد 36×38 متر، در ضلع جنوبي داراي سه ايوان – يکي بزرگ در وسط و دو تا کوچک در دو طرف آن- است. ايوان بزرگ به دهانه 7 و درازاي 16 متر است . در طرفين اين ايوان، دو شبستان بزرگ واقع است که در دوره اخير بازسازي شده اند . در شمال شرقي مسجد، مناره اي تاريخي از دوره سلجوقي به ارتفاع 75/26 متر قرار گرفته است . محيط بخش تحتاني اين مناره، 05/14 و بخش فوقاني آن، 85/6 متر است . سطح مناره، با آجرهاي نازک کوچک تزيين شده و در بخشي از آن، کتيبه قرآني نگاشته اند . اين مناره،کتيبه ديگري از کاشي داشته که از بين رفته است . گفته مي شود که اين مناره در حدود سال 500 ه- ق بنا گرديده است . بر درگاه ورودي مسجد، لوحي نصب شده که بر آن فرماني از شماه تهماسب صفوي به تاريخ 979 ه-.ق نقر شده است . اين بنا به شماره 81 به ثبت تاريخي رسيده است .

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons