نوشته ها

مصالح بومی و ارگانیک برای زیبایی بصری بافت تاریخی استان یزد

ارسال شده توسط :

مصالح بومی و ارگانیک برای زیبایی بصری بافت تاریخی استان یزد

(( میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد ))

حصیر یک دست ساخته طبیعی و بومی ارگانیک است که از آن می توان برای زیبایی بصری بافت تاریخی بهره برد.

به گزارش روابط عمومی، امورفرهنگی و اجتماعی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد، مهندس شرافت مدیرکل میراث فرهنگی استان یزد در این خصوص گفت: کولر های آبی وسیله مناسبی برای ساختمان های بافت تاریخی شهر یزد نیست، چرا که با ایجاد رطوبت و نشت آب می تواند به ساختمانهای سنتی شهر آسیب بزند، اما به دلیل شرایط اقلیمی بسیار خشک و گرم استان یزد عموم مردم ناچار به استفاده از این وسیله هستند و تا هنگامی که جایگزینی مناسب و مقرون به صرفه برای آن پیدا نشود امکان جمع آوری آن از سیمای بافت تاریخی میسر نیست.

وی در ادامه افزود: یکی از معضلات کولر های آبی ناهماهنگی بصری آن با بافت تاریخی شهر یزد است. لذا برای تعدیل این مشکل و حفظ سیمای شهر تاریخی و کنترل منظر بصری کارشناسان میراث فرهنگی استفاده از حصیر را برای پوشش کولر های آبی پیشنهاد دادند، که مورد استقبال عمومی قرار گرفت.

مدیرکل میراث فرهنگی استان یزد در خصوص پوشش حصیری چنین توضیح داد: حصیر یک دست ساخته طبیعی و بومی ارگانیک است که از آن می توان برای زیبایی بصری بافت تاریخی بهره برد. حصیر از جمله تولیدات صنایع دستی استان محصوب می شود که از نظر بصری با بافت تاریخی همخوانی دارد و باعث عملکرد بهتر کولرهای آبی در برابر نور خورشید و گرمای هوا می شود.

وی در ادامه تصریح کرد: با توجه به نزدیک شدن زمان حضور ارز یابان یونسکو جهت ثبت جهانی بافت تاریخی و ارزشمند شهر یزد و لزوم حفظ منظر بصری بافت تاریخی، استفاده گسترده از پوشش حصیری برای پوشش کولرهای آبی و برخی معابر و گذرها در دستور کار این اداره کل قرار گرفته و امیدواریم با این تغییر خلاقانه بر زیبایی بافت تاریخی و ارزشمند شهر یزد افزوده شود.

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons