نوشته ها

مطالعات جامع مسجد تاریخانه دامغان در حال انجام است

ارسال شده توسط :

مطالعات جامع مسجد تاریخانه دامغان در حال انجام است

((میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان))

مدیر پروژه حفاظت از مسجد تاریخانه دامغان گفت: مطالعات جامع مسجد تاریخی تاریخانه توسط پژوهشگاه میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در حال انجام است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان،«علیرضا انیسی» افزود: در حال حاضر کار برداشت نقشه‌ها از مسجد تاریخانه آغاز شده و مطالعات جامع این مسجد حداکثر تا چهار ماه آینده نهایی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه تاریخانه یکی از قدیمی‌ترین مساجد ایران است، گفت: با توجه به اینکه این مسجد به لحاظ تاریخی از اهمیت بالایی برخوردار است، مطالعات آن زمان بر است.

وی با تاکید بر اینکه تهیه طرح جامع، زمینه ساز اجرای طرح مرمتی دقیق در این مسجد است، افزود: بر این اساس به تازگی قرارداد اجرای پروژه حفاظت و مدیریت مسجد تاریخانه توسط اداره کل میراث فرهنگی استان سمنان با پژوهشگاه میراث فرهنگی منعقد شده است.

عضو هیات علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی گفت: با اجرای طرح مطالعاتی، کار مستندنگاری ، آسیب شناسی و تهیه نقشه‌های دقیق و کسب اطلاعات کارشناسی بنا به دست می آید.

انیسی گفت: پس از تهیه طرح مطالعاتی، طرح مدیریتی شامل مجموعه دستورالعمل ها و پیشنهادها برای مرمت مسجد تاریخانه و برقراری ارتباط هر چه بیشتر این اثر تاریخی با سایر آثار تاریخی دامغان ارائه می‌شود.

وی با اشاره به بررسی‌هایی که در گذشته در مسجد تاریخانه انجام شده است، افزود: این بررسی‌ها نشان می‌دهد بنا از آسیب جدی برخوردار نبوده و ترک‌های موجود، بسیار خطرناک نیست و بنا پس از گذشت زمان به تعادل سازه ای رسیده است و در مجموع خطر جدی مسجد تاریخانه را تهدید نمی‌کند.

وی افزود: یکی از برنامه ها، ارائه طرح جامع برای برقراری ارتباط بناهای تاریخی دامغان و تسهیل بازدید گردشگران از مجموعه آثار تاریخی دامغان واقع بافت تاریخی این شهر است.

مدیر پروژه حفاظت از مسجد تاریخانه دامغان با تاکید بر اینکه اجرای فاز مرمتی تاریخانه نیاز به اختصاص اعتبار دارد، گفت: متاسفانه تا کنون اعتبار لازم از سوی سازمان میراث فرهنگی به این بنا اختصاص داده نشده است و نیاز است اعتبار مورد نیاز برای مرمت این مسجد تاریخی از محل منابع ملی و استانی تامین شود.

وی بر انتقال مسجد جدید مجاور تاریخانه به محدوده دیگر برای آزادسازی اطراف مسجد تاریخانه تاکید کرد و گفت: باید مسجد جدید در فاصله بیشتر و دورتری با تاریخانه ساخته شود.

عضو هیات علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی با ابراز خرسندی از راه اندازی کمپین مردمی (( تاریخانه را دریابیم )) در شبکه اجتماعی تلگرام گفت: راه اندازی این کمپین می‌تواند نقش موثری در حفاظت از این مسجد تاریخی دامغان داشته باشد.

وی افزود: مایه خوشبختی و امیدواری است که مردم دامغان به این اثر مهم توجه کرده اند و انتظار می رود مردم نسبت به مرمت و حفاظت سایر بناها چنین مطالباتی را مطرح کنند.

شهر دامغان یکی از مهم‌ترین شهرهای ایران در دوره های اولیه اسلامی است و مسجد تاریخانه یکی از مهم ترین آثار تاریخی این شهر است.

مسجد تاریخانه یکی از مهمترین بناهای بازمانده از قرون اولیه اسلامی است.نام مسجد از دو واژه “تاری” و “خانه” تشکیل شده است که تاری لفظ ترکی و به معنای خدا است. این مسجد بعد از مسجد فهرج یزد قدیمی‌ترین مسجد ایران است.

 

 

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons