نوشته ها

معاون امور عمرانی استانداری فارس

ارسال شده توسط :

معاون امور عمرانی استانداری فارس

((معاون امور عمرانی استانداری فارس))

لزوم حمایت همه جانبه از بخش خصوصی و سرمایه گذاران حوزه گردشگری در تمام شهرستان های فارس

مهندس خلیل رضائیان در پنجمین جلسه کار گروه تخصصی میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری فارس در سال جاری ، شوراهای شهرستان ها را به بازنگری و تدوین قوانین حمایتی از سرمایه گذاران گردشگری توصیه کرد .

قائم مقام کار گروه گفت : با توجه به اختیارات شورای شهر مناطق و شهرستان های استان در حوزه قوانین مربوط به عوارض ومالیات احداث مجموعه های گردشگری ، به منظور تشویق سرمایه گذاران در سایر شهرستان های استان و مناطق کمتر توسعه یافته ، شورای شهر این مناطق می توانند به پیشنهاد شهرداری های ، نسبت به طرح موضوع و تجدید نظر در قوانین مربوطه اقدام نمایند و در راستای حمایت و تشویق سرمایه گذاران گردشگری همانند کلان شهر شیراز ، قوانین تخفیف یا بخشودگی عوارض ساخت و ساز و تعمیرات تاسیسات گردشگری در سایر شهرستان های استان را اجرایی نمایند .

رضاییان در ادامه به عدم پراکنش مناسب در اسکان مسافران در واحد های اقامتی دولتی و خصوصی اشاره و بیان کرد : لازم است راه کارهای مناسب جهت تکمیل ظرفیت واحدهای اقامتی بخش خصوصی به عنوان اولویت اول و همچنین واگذاری نظارت بر واحدهای اقامتی دولتی توسط بخش خصوصی اتخاذ  گردد .

وی ادامه داد : ساخت مهمانسراهای ادارات و اسکان مهمانان در این مهمانسراها ، برای دستگاه اجرایی توجیه اقتصادی ندارد و از طرفی باعث کاهش ضریب اشغال واحد های اقامتی در شهرستان ها خواهد شد و لذا رسیدگی به این موضوع در جهت حمایت از بخش خصوصی و سرمایه گذاران گردشگری در شهرستان های استان یکی از اولویت های توسعه گردشگری می باشد .

قائم مقام کار گروه در پایان با عنایت به توجه ویژه مقام عالی استان به صنعت گردشگری در فارس ، بر همکاری و حمایت مسئولان و مدیران دستگاه های اجرایی ذیربط از سرمایه گذاران گردشگری در استان ، در چهار چوب قانونی تاکید کرد .

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Youtube
Hide Buttons