نوشته ها

معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی کشور

ارسال شده توسط :

معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی کشور

شهرستانهای استان اصفهان دارای قابلیت های فراوانی در راستای توسعه گردشگری هستند.

معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی کشور در سفرش به اصفهان ضمن بازدید از طرح های توسعه گردشگری در برخی از شهرستان های استان تاکید کرد: شهرستان های استان از قابلیت های فراوانی در راستای توسعه گردشگری برخوردار هستند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان، سعید شیر کوند در سفری دو روزه به اصفهان ضمن شرکت در دو همایش فرصتهای سرمایه گذاری گردشگری در دوران پسا تحریم وهمچنین نشست اعضای تشکلهای مردم نهاد دوستداران میراث فرهنگی، از طرح های توسعه گردشگری در چهار شهرستان ،شامل شهرستانهای نطنز، اصفهان، فلاورجان (فولاد شهر) و خمینی شهر نیز بازدید بعمل آورد.

در این بازدیدها وی به ترتیب از مسجد جامع نطنز، مجموعه گردشگری نطنز، مجموعه گردشگری رایان، طرح مرمت کاخ عالیقاپو، دفتر پژوهشهای اداره کل میراث فرهنگی استان، مجموعه سیتی سنتر در فولاد شهر، طرح توسعه هتل عباسی اصفهان، مجموعه گردشگری چشمه لا در و مجموعه گردشگری بام سبز خمینی شهر بازدید به عمل آورد.

وی در پایان بازدید خود از طرح های گردشگری تاکید کرد ،شهرستان های استان اصفهان همانند شهر اصفهان از قابلیت های فراوانی برای توسعه گردشگری برخوردار هستند.

وی همچنین اظهار کرد: سازمان میراث فرهنگی کشور از آمادگی لازم جهت حمایت از سرمایه گذاران طرح های گردشگری استان اصفهان برخوردار است.

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons