نوشته ها

معرفی 525 طرح صنایع دستی مشاغل خانگی به دبیرخانه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان چهارمحال و بختیاری

ارسال شده توسط :

معرفی 525 طرح صنایع دستی مشاغل خانگی به دبیرخانه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان چهارمحال و بختیاری

((میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان چهارمحال و بختیاری))

525 طرح صنایع دستی مشاغل خانگی به دبیرخانه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان معرفی شد. به گزارش دفتر امور فرهنگی و روابط عمومی : سرپرست معاونت صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری اظهار داشت : تعداد 525 طرح صنایع دستی مشاغل خانگی به دبیرخانه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان معرفی شده است. مهرداد رئیسی افزود : سهمیه اختصاص یافته تسهیلات مشاغل خانگی به این اداره کل 7 میلیارد ریال بوده ، لیکن با توجه به عدم جذب تسهیلات توسط سایر دستگاهها ، این اداره کل سه برابر سهمیه تخصیصی معادل 21میلیارد ریال طرح معرفی نموده که معادل 300 درصد سهم تخصیص یافته می باشد. رئیسی با بیان اینکه طرح های مذکور شامل رشته های نمد ، گلیم ، قلمزنی ، خاتم کاری ، البسه محلی ، چوغا بافی و …  می باشد ، خاطرنشان کرد : اشتغال ایجاد شده طی 8 ماهه سال جاری در بخش صنایع دستی را 725 نفر اعلام نمود .

ایمان نظری

کارشناس امور فرهنگی و  روابط عمومی

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons