نوشته ها

مفهوم گردشگر و گردشگری

ارسال شده توسط :

مفهوم گردشگر و گردشگری

(( مفهوم گردشگر و گردشگری ))

در سال ۱۹۱۱ در سازمان ملل تعریفی از گردشگر به عمل آمده و گفته شده گردشگری به کسی گفته می شود که در ۲۴ ساعت یا ۸۰ کیلومتر از محیط زندگی خود خارج گردیده باشد. اما واژه (( گردشگر)) نیز مانند گردشگری تعاریف رسمی متعددی دارد که معمولا بین کسانی که به مدت یک روز یا کمتر ( گشت و گذار) و کسانی که به مدت یک شبانه روز یا بیشتر سفر می کنند، تمایز قائل شده اند. این دسته بندی را سازمان جهانی گردشگری و سازمان گردشگری ملی دولت ها تعیین کرده اند. این تعریف تمام شمول، در مورد هر مسافری صدق می کند ( به استثنای کارگران، مهاجران و از این قبیل ). از این رو آمار گردشگران همیشه بیش از بالا ترین تعداد ممکن گزارش می شود. این تمایز، در برنامه ریزی گردشگری در مقصد بسیار اهمیت دارد: کسانی که به گشت و گذار می روند، نیازی به منزل ندارند، ولی از سایر امکانات زیر بنایی و حمل و نقل استفاده می کنند که احتمالا گاهی به نحوی، هزینه آن را می پردازند. مسافران تجاری با استفاده از خدمات خشکشویی یا بر قراری تماس های تلفنی بین المللی، در آمد هتل را افزایش می دهند، ولی الزاماً در اقتصاد منطقه نقشی ندارد. به همین ترتیب، مسافر کوله پشتی دار ممکن است شب را در کنار یک خانواده بگذراند و پولی را در مناطق روستایی خرج کند که سایر گردشگران چندان رفت آمدی به آنجا ندارند.

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons