نوشته ها

موزه آثار سنگی

ارسال شده توسط :

موزه آثار سنگی

موزه آثار سنگی (استان چهار محال و بختیاری)

این موزه در محل قلعه چالشتر واقع شده و «سنگ های عظیم و قطور عصاری، سنگ آسیاب، شیرهای سنگی در اشکال و ابعاد مختلف، سنگ قبرهای تخت و افراشته با خطوط و نقوش و ابعاد متنوع، عناصر سنگی منقوش به کار رفته در معماری مانند چهارچوب های سنگی، ستون ها، سرستون ها، پاستون ها، از اره ها و فواره ها، سنگ آب ها، دست آس ها و هاون های مختلف و متنوع در سال ۱۳۷۹ از نقاط مختلف استان جمع آوری و با محوطه سازی حیاط قلعه ستوده، موزه سنگ استان به صورت بسته و باز تشکیل شد و از سال ۱۳۸۰ مورد بهره برداری قرار گرفت.»

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons