نوشته ها

موزه امیر لطیفی

ارسال شده توسط :

موزه امیر لطیفی

                                                                       موزه امیر لطیفی

موزه امیر لطیفی در استان گلستان ، بافت قدیم گرگان ، محله نعلبندان و در ضلع شمال غربی مسجد جامع گرگان واقع شده است . این بنای دو طبقه با سازه آجری به صورت کلاه فرنگی در درون حیاط مصفایی قرار گرفته است.بنا دارای سه اتاق در طبقه اول و سه اتاق در طبقه دوم است که همه اتاقها سه دری هستند.در قسمت میانی ساختمان زیر زمینی با ارتفاع کم وجود دارد که حوض آبی در درون آن تعبیه شده است .سقف بنا شیروانی و سفال پوش است. خانه امیر لطیفی متعلق به اواخر قاجار است و مالکیت آن دولتی و در تاریخ18/8/1378 به شماره 2391در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Youtube
Hide Buttons