نوشته ها

موزه حمام خان

ارسال شده توسط :

موزه حمام خان

موزه حمام خان (استان چهار محال و بختیاری)

این موزه در تاریخ ۸۵/۷/۵ در حمام خصوصی مجموعه تاریخی چالشتر معروف به حمام خان در کنار سایر موزه های این مجموعه راه اندازی شد. در این موزه با به نمایش گذاشتن ابزار و وسایل مربوط به استحمام به روش سنتی و نیز ماکت های انسانی در ابعاد واقعی با فیگورهای مختلف استحمام سعی شده تا آثار فرهنگی مرتبط با این موضوع به طور دقیق و ملموس به بازدید کنندگان معرفی شوند.

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons