نوشته ها

موزه مردم شناسی علی آباد کتول

ارسال شده توسط :

موزه مردم شناسی علی آباد کتول

موزه مردم شناسی علی آباد کتول

ساختمان این موزه با توجه به پیگیری های بعمل آمده توسط فرمانداری شهرستان علی آباد کتول به اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان تحویل گردید و قرارداد ساخت ماکت و تندیس های مربوطه با شرکت معتبر منعقد گردید و به انجام رسید. شرح عملیات: مرمت و احیای نمای داخلی و خارجی ساحتمان- تهیه و تجهیز لوازم موزه ای- ساخت تندیس- دوخت لباس های محلی.

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons