نوشته ها

موزه و فرهنگسراي استاد اسپهدي در مشهد ايجاد شود

ارسال شده توسط :

موزه و فرهنگسراي استاد اسپهدي در مشهد ايجاد شود

((مدير كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي))

مدير كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي  با استاد منوچهر اسپهبدي هنرمند پيشكسوت هنرهاي تجسمي استان بازديد و از نزديك از تلاش هاي بي وقفه اين هنرمند پيشكسوت در حوزه هنرهاي تجسمي تقدير و تشكر كرد. به گزارش روابط عمومي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي، رجبعلي لباف خانيكي شب گذشته در ديدار با اين استاد بزرگ نقاشي و هنرمند پيشكسوت استان از وي به عنوان پدر هنرهاي تجسمي استان ياد كرد و با اشاره به اينكه وي در حال حاضر ودر  سن 84 سالگي مشغول فعاليت و تدريس است گفت: اين موضوع نشان دهنده روحيه خستگي ناپذير استاد اسپهدي است.

استاد اسپهدي نيز در اين ديدار با قدر داني از توجه اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري  به هنرمندان از احساس مسئوليت اين اداره كل در خصوص ايجاد موزه و فرهنگسراي مربوط به اين هنرمند تشكر و قدر داني كرد. وي در اين ديدار پيشنهاد داد موزه و فرهنگسرايي با موضوع آثار وي در مشهد ايجاد شود و در همين ارتباط اين استاد پيشكسوت آمادگي خود را براي كمك به ايجاد اين موزه اعلام كرد و گفت: علاقه مند است تمامي اموال خود را صرف ساخت اين موزه نمايد. لباف خانيكي در پايان اين ديدار ضمن قدر داني از تلاش هاي اين استاد بزرگ هنرهاي تجسمي استان اعلام آمادگي كرد تا نسبت به تهيه تفاهم نامه و هم چنين فراهم كردن زمينه ايجاد موزه و فرهنگسراي استاد اسپهدي تلاش خواهد كرد.

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons