نوشته ها

ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان كردستان

ارسال شده توسط :

ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان كردستان

((موافقت كميسيون سرمايه  گذاري گردشگري براي اجراي  7 طرح   گردشگري  كردستان))

معاون گردشگري اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان كردستان گفت: جلسه موافقت نامه اوليه با حضور معاون گردشگري ،كارشناسان حوزه گردشگري و متقاضيان طرحهاي گردشگري كردستان در دفتر اين معاونت برگزار شد.

وطن دوست افزود: در اين جلسه تعداد 10 طرح گردشگري شامل كمپ پذيرايي، كمپ گردشگري سلامت ، مجتمع پذيرايي، و واحد بين راهي مورد بررسي قرار گرفت كه در اين بررس ها تعداد 7 طرح شامل واحدبين راهي اورامان تخت، كمپ پذيرايي بانه، كمپ گردشگري سلامت سنندج، مجتمع پذيرايي سدسياه زاغ و واحد بين راهي سنندج- كامياران موافقت نامه اوليه آنها صادر گرديد.

وي افزود: طرحهاي باقي مانده براي بررسي و استعلامات به اداره راه و شهرسازي و پايانه و حمل و نقل استان كردستان ارجاع داده شد.

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons