نوشته ها

ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري استان كردستان

ارسال شده توسط :

ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري استان كردستان

((انجمن هاي صنفي بايد تعريفي از مسير هاي گردشگري براي گردشگر داشته باشند))

معاون گردشگري استان همدان در جلسه معاونين گردشگري استانهاي غربي كشور كه در دفتر مدير كل ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري استان كردستان برگزار گرديد گفت:  انجمن هاي صنفي بايد مسير هاي گردشگري را براي مسافران و گردشگران تعريف نمايند

رزيتا ناصر المعمار افزود: در حال حاضرصنف هاي گردشگري بخش خصوصي به صورت جزيره اي كار ميكنند كه با برگزاري اين چنين جلساتي مي توانيم جوامع تاسيسات گردشگري استانها را با هم هماهنگ كنيم

وي در ادامه تصريح كرد: بايد براي انجمن هاي صنفي در حوزه جوامع گردشگري جلسات مشتركي برگزار نمود و مسير هاي گردشگري هر استان را براي آنها تعريف و تدوين كرد چرا كه اين كا رموجب خواهد شد گردشگري كه وارد كردستان يا كرمانشاه خواهد شد از طريق اين انجمن ها بتواند از استان همدان نيز بازديد و مسير گردشگري خود را تغيير دهد و اين ماندگاري گردشگر را در كشور به دنبال خواهد داشت

در ادامه اين جلسه معاون گردشگري استان زنجان نيز به ايراد مطالبي در اين خصوص پرداخت و گفت: متاسفانه بزرگترين مشكل ما درگيري بين اصناف و مديريت با واحد هاي گردشگري است ما در بخش اصناف مشكلات زيادي داريم تعدادي از اصناف ارائه دهنده خدمات مناسب  نيستند .

عجلي افزود: بيشتر فعالين خدماتي  ما در اين انجمن ها عضو نيستند و جامعه هتلداران ما بسيار كوچك است سفره خانه هاي ما فاقد تشكل هستند و مجموعه ما هيچ كد مشخصي ندارند ودركل مجموعه گردشگري تعريف شده اي نداريم .

وي در ادامه تصريح كرد: بايد يك سري از مسايل بنيادي حل شود و تشكل ها به معناي واقعي تشكيل شود و مجموعه اي متشكل و داراي وجهه گردشگري باشند تابتوانيم اين مجموعه اصناف را ساماندهي و برنامه اي جامع براي آنها تعريف كنيم.

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons