نوشته ها

میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری استان گلستان

ارسال شده توسط :

میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری استان گلستان

((انجام پژوهش میدانی در شهرستان کردکوی جهت تهیه اطلس صنایع دستی استان گلستان))

با توجه به اهمیت حفظ و احیای رشته های بومی و سنتی هرمنطقه  وتهیه اطلس صنایع دستی در استان گلستان، پژوهش های میدانی در شهرستان کردکوی درحال اجرا می باشد.

به گزارش روابط عمومی وامورفرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری استان گلستان، مسئول نمایندگی میراث فرهنگی شهرستان کردکوی  با اعلام این مطلب گفت: هدف از تهیه این اطلس، شناسایی رشته های بومی وپراکندگی جغرافیایی صنایع دستی شهرستان و بررسی روش های احیا و ترویج رشته های منسوخ شده و چگونگی نوآوری درآنها ضمن حفظ اصالت ها می باشد.

محمد مهدی برهانی با اعلام این مطلب افزود: تاکنون 3 روستای حاجی آباد کوهپایه، کنداب ورادکان مورد بازدید قرارگرفته و سایر روستاهای کردکوی ازجمله چمن ساور، بالاجاده، النگ، ایلوار، سرکلاته، سالیکنده و… در برنامه های بعدی مورد پژوهش قرار خواهند گرفت.

وی اذعان داشت: با اجرای این پژوهش ها و تلاش جهت تهیه اطلس صنایع دستی استان، صنایع دستی گلستان و رشته های بومی استان بیش از پیش شناسایی و احیا شده وترویج یابد.

حمید منوچهری

مدیر روابط عمومی وامورفرهنگی

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons