نوشته ها

میراث فرهنگی قزوین در تعالی فرهنگ نماز شایسته تقدیر ویژه شد

ارسال شده توسط :

میراث فرهنگی قزوین در تعالی فرهنگ نماز شایسته تقدیر ویژه شد

((میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین))

در پی عملکرد مطلوب ستاد اقامه نماز میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین در توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز در سال ۹۳ ، فعالیت های این دستگاه از سوی ستاد اقامه نماز استان موفق به کسب عنوان شایسته تقدیر ویژه شد.

پس از ارزیابی های به عمل آمده توسط هیئت ارزیابی و داوری ستاد اقامه نماز استان در زمینه فعالیت های اجرایی مربوط به توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز بر اساس معیارهای مدیریت و خط مشی و راهبردهای نظام جامع عملکرد در سال ۹۳ ، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین باکسب ‎۹۱ ‏درصد از امتیازات عملکردی، رتبه شایسته تقدیر ویژه را در بین دستگاههای اجرایی استان بخود اختصاص داد.

شایان ذکر است :اقدامات مربوط به اقامه نماز در دستگاههای دولتی در ۵ بخش سزاوار توبیخ، قابل تذکر، قابل قبول، شایسته تقدیر و شایسته تقدیر ویژه مورد ارزیابی قرارگرفته و معیارهای بسیاری از جمله توجه و تاکید به نماز اول وقت در بین کارمندان، انجام امور فرهنگی و فعالیت های ترویجی در جهت آشنایی و ترغیب هر چه بیشتر کارمندان به مسئله نماز، برگزاری جلسات آموزشی برای پرسنل و خانواده های ایشان و سایر امور مربوط به اشاعه فرهنگ نماز برای این رتبه بندی مد نظر است که خوشبختانه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین برای سومین سال متوالی موفق به کسب عنوان برتر شایسته تقدیر ویژه از سوی ستاد اقامه نماز استان شد.

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons