نوشته ها

میراث فرهنگی نشانه هویت ما در گذشته است

ارسال شده توسط :

میراث فرهنگی نشانه هویت ما در گذشته است

((میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان))

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان استاندار کردستان در جلسه انجمن های میراث فرهنگی که با حضور رئوف حنان و اعضای این جلسه در دفتر ایشان برگزار گردید گفت: بحث میراث فرهنگی یک مقوله مهم و حائز اهمیت است و نشان دهنده هویت ما در گذشته می باشد

عبدالمحمد زاهدی افزود: مهمترین داشته ما فرهنگ و هنر ماست که می تواند معرف ما به دنیا و جهانیان باشد و در کنار ان میراث فرهنگی و مادی نیز باید حفظ و نگهداری شود.

وی خاطر نشان کرد: متاسفانه در تاریخ یک مجموعه حوادث که منجر به اتفاقاتی شده و این حوادث بیشتر مربوط به قدرت نسلها بوده به نسلهای گذشته و امروزی و حال اموزش داده شده است و شناخت کاملی از آثار تاریخی و فرهنگی ندارند.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: ما در حوزه اموزش ضعفهایی داریم و انچه که مربوط به تاریخ و فرهنگ و معرفی ان باشد آموزش داده نشده که باید حوزه آموزش فعال شود چراکه حفظ و نگهداری و صیانت از آثار فرهنگی و تاریخی نیازمند اموزش در بین نوجوانان و جوانان وآحاد مردم است .

وی در ادامه بیان داشت: اداره کل میراث فرهنگی استان کردستان در رابطه باصیانت میراث فرهنگی باید کار سیاست گذاری را انجام دهند و بقیه امور را به شهرستانها واگذار نمایند و روستاهایی که دارای آثار تاریخ هستند و شناسایی و انجمن های میراث فرهنگی در همان روستاها و شهر ها ایجاد و فعال شود.

وی به استفاده از سازمانهای مردم نهاد در حوزه میراث فرهنگی استان کردستان اشاره کرد و افزود: باید از توان و نیروهای مردم نهاد در انجمن های میراث فرهنگی و حفاظت و صیانت از آثار تاریخی و فرهنگی نهایت استفاده را کرد.

استاندار کردستان در ادامه به بحث اطلاع رسانی و تبلیغ ، فرهنگ یسازی برای حفظ و نگهداری آثار تاریخ و فرهنگی، آسیب شناسی بناهای تاریخی و آثار تاریخی و فرهنگی پژوهش و ایجاد خیرین میراث فرهنگی را از فعالیتهایی مهم برای حفظ و صیانت از آثار مادی و معنوی استان کردستان عنوان نمود.

وی در پایان گفت: امید است با آموزش های لازم مردم خصوصا دانش آموزان و دانشجویان و آحاد مردم بتوانیم انجمن های میراث فرهنگی را با حضور خود مردم و همکاری و تعامل سایر دستگاهها فعال تر نماییم.

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons