نوشته ها

ناکام ماندن سودجویان به گوردخمه سر کوبه خمین

ارسال شده توسط :

ناکام ماندن سودجویان به گوردخمه سر کوبه خمین

(( میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی ))

مدیرکل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی گفت: در روزهای گذشته تعدادی افراد سود جو و فرصت طلب به قصد بیرون آوردن گنج ، اقدام به حفاری و چاله کنی و کار گزاری مقداری مواد منفجره جهت تخریب گوردخمه یا (آب انبار) کرده بودند که با حضور به موقع یگان حفاظت میراث فرهنگی استان ناکام ماندند.

سید محمد حسینی افزود :بنابر اطلاعات و اخبار رسیده از حافظان میراث فرهنگی شهرستان خمین ، در روزهای گذشته مبنی بر اینکه در گوردخمه یا (آب انبار) سر کوبه از توابع شهرستان خمین تعدادی افراد سودجو و فرصت طلب به قصد بیرون آوردن گنج با مته اقدام به حفاری و چاله کنی و کار گزاری مقداری مواد منفجره جهت تخریب گوردخمه یا (آب انبار) فوق نمودند که مراتب سریعا از طریق واحد اطلاعات و عملیات یگان حفاظت میراث فرهنگی شهرستان بررسی شد.

وی خاطر نشان کرد: بنا بر این گزارش عنوان شد که تعدادی چاله بامته انجام و تعدادی از آنان مواد منفجره کار گذاشته شده است که دو عدد از محتویات چاله های فوق را جهت بررسی از محل خارج و به همراه چاشنی مربوطه به یگان انتقال که بلافاصله چاشنی از مواد محترقه جداسازی و جهت بررسی نوع مواد مربوطه از کارشناس مواد ناریه استانداری مرکزی دعوت بعمل آمد و در پایان به منظور خنثی سازی مواد منفجره فوق الذکر تعداد سه ماشین آب توسط آتش نشانی به درون گوردخمه یا آب انبار انتقال و مواد موردنظر خنثی گردید و بدین ترتیب سودجویان ناکام ماندند.

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons