نوشته ها

نشست صميمي معاون صنايع دستي كشور با هنرمندان و صنعتگران كردستاني

ارسال شده توسط :

نشست صميمي معاون صنايع دستي  كشور با هنرمندان و صنعتگران كردستاني

((مدير كل ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري استان كردستان))

نشست صميمي با حضور معاون صنايع دستي كشور و مشاور ايشان در حوزه صنايع دستي و مدير كل ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري استان كردستان و معاونين سه حوزه ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري و كاركنان معاونت صنايع دستي استان وهنرمندان و صنعتگران كردستان در سالن معاونت آموزشي و پژوهشي استانداري كردستان برگزار گرديد. در اين جلسه هنرمندان و صنعتگران استان كردستان به بيان مشكلات و موانع پيش روي هنر مندان و صنعتگران كردستاني از جمله بحث بيمه هاي هنرمندان و صنعتگران صنايع دستي و هنرهاي سنتي ، بحث فرهنگ سازي و ايجاد بازارهاي مجازي براي توسعه و معرفي صنايع دستي استان كردستان به ايران و جهان ، برگزاري نمايشگاههاي صنايع دستي و سوغات و هنرهاي سنتي در كشورهاي خارجه به صورت رايگان براي هنرمندان و ارائه تسهيلات براي حمايت و توليد هنرهاي سنتي و صنايع دستي و همچنين توليد آثار و جلوگيري از كپي برداري در حوزه صنايع دستي و رونق بازارهاي تجارت  در شهرهاي مرزي استان كردستان مي باشد. در اين جلسه معاون صنايع دستي كشور پس از شنيدن سخنان هنرمندان و صنعتگران كردستاني گفت: قوم كرد به عنوان يكي از اقوام ايراني است كه داراي هنرها و اداب و رسوم وپژه و منحصر به فردي مي باشند واين قوم از فرهنگ ملي و انسجام ملي در كشور برخوردار هستند قومي كه هم داراي فرصت هاي انساني  است و هم هنرمندان برجسته و فاخري دارد و اين جزء سرمايه هاي اين خطه محسوب مي شود.

دكتر بهمن نامور مطلق افزود: استان كردستان به دليل دارابودن فرهنگ و اداب و رسوم و صنايع دستي برند دار، زيباو منحصر به فرد جزء استانهاي خلاق و برتر كشور محسوب مي شودو به همين دليل داراي فرصت هاي بي نظيري براي معرفي صنايع دستي است ولي متاسفانه تاكنون از اين فرصت ها استفاده نشده است. وي در ادامه افزود: صنايع دستي كشور داراي فروش خوبي بوده و فروش صنايع دستي در برخي مناطق همچون اصفهان ، خراسان ،اذربايجان شرقي و شيراز تا 40 درصد رشد در فروش صنايع دستي داشته اند و اگر فروش صنايع دستي خوب باشد اين نشان از ان است كه حال و روز صنايع دستي خوب است و اگر فروش خوب نباشد اين نشان از ان خواهد بود كه حال و روز صنايع دستي كشور خوب نيست. وي در ادامه بيان داشت : متاسفانه ضعيت فروش صنايع دستي در استان كردستان و ضعيت مناسبي نيست و طبق آمارهاي گمركات استان كردستان اين فروش و صادرات رو به كاهش است.كه اين ميتواند موجب دلنگراني هنرمندان و صنعتگران كردستاني شود. وي در ادامه در خصوص وضعيت بيمه هنرمندان و صنعتگران نيز گفت: ما هم به نوبه خود از از عملكردهاي دولت در حوزه بيمه انتقاد داريم چراكه هنرمنداني صنايع دستي و هنرهاي سنتي كه هويت ما راشكل مي دهند زير چتر حمايتهاي بيمه اي قرار نگرفته و يامورد بي مهري قرارگرفته اند. وي در خصوص ارائه تسهيلات به صنعتگران و هنرمندان صنايع دستي نيز گفت: در سال گذشته تسهيلاتي را آماده كرديم كه در اختيار هنرمندان و صنعتگران قرارداده شد ولي متاسفانه در استان كردستان از اين تسهيلات استفاده نشده است .

وي در ادامه بيان داشت : معاونت صنايع دستي كشور با صندوق مهر امام رضا (ع)توافق نامه اي را امضاء نموده و مبلغ 1 ميليارد و 700ميليون تومان اعتبار در قالب تسهيلات  اعتبار جذب و دراختيار هنرمندان و صنعتگران قرار داده شود. نامور مطلق افزود: ما به تمامي هنرمندان و صنعتگران كردستاني مديون هستيم و اين آمادگي را داريم كه امكانات را در اختيار آنها قرار دهيم تا بتوانند هنرهاي سنتي و صنايع دستي كردستان را حفظ و در راستاي توسعه و رونق ان بكوشند. وي در خصوص صادرات صنايع دستي به خارج از كشور نيز گفت: حوزه صنايع دستي  يكي از مهمترين حوزه ها در بحث صادرات و واردات است كه مي تواند ارز آوري خوبي براي كشور داشته باشد و ما اين آمادگي را داريم كه با راه اندازي فروشگاههاي مجازي بحث بازرگاني داخلي و خارجي را تقويت كنيم و اداره كل ميراث فرهنگي كردستان هم بايد با صادركنندگان نشستي را در اين خصوص براي صادرات وواردات صنايع دستي از طريق مرزهاي رسمي داشته باشد تا بتوان موجبات توسعه و رونق صنايع دستي و شناساندن هنرهاي سنتي و صنايع دستي كردستان ساير نقاط دنيارا فراهم نماييم. وي به راه اندازي بازارچه هاي صنايع دستي در سطح استان كردستان اشاره كرد و گفت: اگر اتحاديه يا تعاوني حاضر است در حوزه راه اندازي بازارچه هاي صنايع دستي اقداماتي انجام دهد ما از انها به نحواحسن حمايت خواهيم كرد،چراكه راه اندازي بازارچه هاي صنايع دستي موجب پايداري بازارصنايع دستي و تقويت بيش از پيش فروشگاههاي صنايع دستي و هنرهاي سنتي و همچنين هدايت گردشگران به سمت اين بازرچه ها و افزايش فروش آنها خواهد شد. وي در پايان گفت: هر چه فضاي صنايع دستي بيشتر شود امكان مديريت بهتر آن بيشتر خواهد شدو تشكل ها نيز بايد در خدمت هنرمندان و صنعتگران باشندووظيفه معاونت صنايع دستي خدمت به تشكل هاي صنايع دستي است و اين محقق نخواهد شد مگر با همكاري و تعامل هنرمندان و صنعتگران و تشكل هاي آنها بامعاونت صنايع دستي خواهد بود.

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons