نوشته ها

نشست مدیر کل میراث فرهنگی گلستان با مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گلستان

ارسال شده توسط :

نشست مدیر کل میراث فرهنگی گلستان با مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گلستان

((میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان))

در راستای همکاری مشترک، نشستی بین اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان و اداره کل ارتباطات و فن آوری اطلاعات استان برگزار شد. به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان، در این نشست مهندس ابراهیم کریمی، مدیر کل میراث فرهنگی گلستان با اشاره به آمادگی استان درسه حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری جهت ورود به فضای مجازی، گفت: با این اقدام، فرصت های مطلوب تری جهت اقدامات بهتربعدی فراهم می آید. وی درادامه با اشاره به اولویت های گردشگری استان افزود: گنبد قابوس، زیارتگاه وگورستان خالد نبی، آبشارهای کبودوال وشیرآباد وبافت گرگان و… از جمله فضاهای مطلوب جهت گردشگران است که شایسته است با معرفی بهتر درفضاهای مجازی، گردشگران بیشتری را به این مناطق گردشگری فراخواند. مدیر کل اطلاعات و فن آوری اطلاعات استان نیز دراین نشست با اشاره به اینکه در راستای توسعه گردشگری استان درفضای مجازی می توان فعالیت های خوبی انجام داد گفت: با ایجاد بستری مناسب در فضای مجازی و معرفی جذابیت های گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی می توان سرمایه گذاران بخش خصوصی را به استان جذب نمود.

 

دکتر حسین مومنی افزود: می توان درمنطقه خط وای فای را به عنوان پایلوت راه اندازی کرد و از توانمندی های بخش خصوصی جهت توسعه استان بهره برد. وی عنوان کرد: اداره اراتباطات و فن آوری اطلاعات به عنوان بخش حاکمیتی است وبه دنبال تصدی گری نیست و قصد واگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی را دارد. مومنی همچنین خاطر نشان کرد: دربخش تولید محتوا درفضای مجازی نیز می توان از متخصصین فنی استفاده نموده و باید به صورت موضوعی رویدادها را بررسی کرده و بهترین فضاها را درنظر بگیریم. وی ادامه داد: درفضای پارک علم وفن آوری نیزمی توانیم ورود پیدا کنیم ومی توانیم زمینه همکاری مشترک بیشتری را داشته باشیم. مدیر کل اطلاعات وفن آوری اطلاعات استان درپایان به تاکید استاندار گلستان مبنی بر مجازی شدن استان اشاره داشت و افزود: راه اندازی چتر وای فای را در حال پیگیری هستیم و برنامه ریزی می کنیم تا گردشگران راحت تر از قابلیت ها وظرفیت های مجازی گردشگری استان بهره مند شوند.

 

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons