نوشته ها

نشست مشترک معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی استان گلستان با مدیریت بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان

ارسال شده توسط :

نشست مشترک معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی استان گلستان با مدیریت بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان

((میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان))

در راستای تعامل و همکاری بیشتر نشست مشترکی بین معاون گردشگری اداره میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان با مدیریت بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان فرمانی معاون گردشگری این اداره کل گفت: در راستای تعامل و همکاری بیشتر و همچنین انجام ماموریت های محوله این نشست با  مدیریت بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت برگزار گردید.

فرمانی معاون گردشگری در این باره افزود: کمیته تلفیقی نظارت و بازرسی، ستاد اجرایی خدمات سفر استان که وظیفه نظارت و سرکشی از تاسیسات گردشگری که خدمات به گردشگران و مسافران ارایه می دهند در طول ایام سال باید تقویت گردد.

وی همچین در ادامه این جلسه یاد اور شد: باید از توان و ظرفیت سایر دستگاه های اجرایی عضو ستاد اجرایی خدمات سفر در حوزه نظارت و بازرسی در راستای ارایه خدمات مطلوب تر به گردشگران استفاده گردد. و همچین با واحدهای متخلف که خدمات خوب ارایه ندهند برخورد قانونی خواهد شد.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان در باره چگونگی بازدید و سرکشی از تاسیسات گردشگری در طول این ایام خبر داد و گفت: تقویم پیشنهادی و جدول زمانبندی در این خصوص تهیه و برطبق این تقویم سرکشی ها به طور منظم از تاسیسات گردشگری انجام خواهد شد.

فرمانی در پایان این جلسه گفت: امیدواریم با تشکیل این گونه جلسات و همکاری های بیشترنظارت و سرکشی بهتری از تاسیسات گردشگری استان گلستان را شاهد باشیم .

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons