نوشته ها

نويسندگان كتاب اداره كل ميراث فرهنگي خراسان رضوي تقدير مي شوند

ارسال شده توسط :

نويسندگان كتاب اداره كل ميراث فرهنگي خراسان رضوي تقدير مي شوند

((اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي))

 تعداد 15 نفر از كاركنان اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي كه موفق به چاپ و تاليف كتاب با موضوعات ماموريت هاي سه گانه اين سازمان شده اند، به زودي در مراسمي تقدير خواهند شد.

به گزارش روابط عمومي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان ضوي، اين افراد در سال هاي گذشته كتاب يا كتاب هايي را با موضوعات مرتبط با ماموريت هاي سه گانه سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به رشته تحرير در آورده اند.

بر همين اساس اين 15 نفر با هدف تشويق ديگر كاركنان براي نگارش و تاليف كتب به زودي در مراسمي توسط مدير كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي تقدير خواهند شد.

اين كتاب ها در سه حوزه سازماني به رشته تحرير در آمده و در حوزه ميراث فرهنگي در موضوعاتي مانند فرهنگ عامه، معرفي آثار و بناهاي تاريخي و موزه هاي خراسان اين كتاب ها چاپ شده است كه به عنوان مثال مي توان به كتاب كتاب هاي كاروان سراهاي خراسان، شناخت تابران توس و … اشاره كرد.

 هم چنين در حوزه گردشگري نيز كتاب هايي با موضوعات مختلف از جمله آشنايي با اصول فعاليت هاي دفاتر خدمات گردشگري و نيز سرمايه گذاري و شرح وظايف موسسات مرتبط با گردشگري و … به رشته تحرير در آمده است.

 در حوزه معرفي جاذبه هاي گردشگري و آثار وبناهاي تاريخي و آثار مرتبط با ميراث فرهنگي نيز كتاب هايي از سوي همكاران اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي چاپ و منتشر شده است.

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons