نوشته ها

هفتيمن نمايشگاه سراسري صنايع دستي

ارسال شده توسط :

هفتيمن نمايشگاه سراسري صنايع دستي

((موفقيت هنرمندان استان سمنان در هفتيمن نمايشگاه سراسري صنايع دستي))

معاون صنايع دستي اداره كل ميراث‌فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري استان سمنان از موفقيت هنرمندان صنايع دستي اين استان در هفتمين نمايشگاه سراسري صنايع دستي خبر داد.

به گزارش روابط ‌عمومي اداره کل ميراث‌ فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگری استان سمنان، «جعفر صفاخواه» اظهار داشت: غرفه دو تن از هنرمندان استان سمنان در نمايشگاه سراسري صنايع دستي در كرمانشاه، به عنوان غرفه برتر معرفي شد.

 وي افزود: غرفه«احسان نوروزپور» هنرمند رشته معرق شهرستان شاهرود و «صفيه مونسان» هنرمند رشته دست بافته هاي سنتي شهرستان سرخه در اين نمايشگاه به عنوان برتر معرفي و از هنرمندان اين غرفه ها با اهداي لوح سپاس قدرداني شد.

معرق، منبت، گره چيني، دست‌بافته‌هاي سنتي، دستمال‌هاي سنتي و رنگين، گليم و گليچ و جاجيم، سفال، نمد، قلمكار و …. همگي از جمله صنايع دستي استان سمنان و تبلور هنر مردم اين منطقه است.

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons