نوشته ها

همایش دوستداران موسیقی اصیل ایرانی

ارسال شده توسط :

همایش دوستداران موسیقی اصیل ایرانی

(( میراث  فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی ))

این همایش با حضور دوستداران موسیقی ایرانی ، سرپرست معاونت صنایع دستی، مشاور مدیرکل در حوزه صنایع دستی  اداره کل میراث  فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی و پیشکسوتان عرصه موسیقی از استانهای مختلف کشور  برگزار و طی آن از (ساز سماع) نیز رونمایی شد.

به گزارش روابط عمومی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی سید محسن رحمتی  سرپرست معاونت صنایع دستی  ضمن حضور در آیین رونمایی ساز سماع که پیشکسوتان عرصه موسیقی و استاد حمید آخوندی مبدع این ساز حضور داشت از تمبر یادبود همایش دوستداران موسیقی اصیل ایرانی و ساز سماع رونمایی کرد.

 مشاور مدیرکل در حوزه صنایع دستی در این همایش گفت: مهر اصالت گواهینامه ای است که یونسکو و دفتر های فرهنگی-هنری منطقه ای به طور مشترک برای حفظ ،احیا و تداوم فعالیت حرفه و ارزش های بومی و سنتی به صنایع دستی اصیلی عطا می کند.

کاظمی افزود: هنرمندان و صنعتگران با مهارت های حرفه ای، الگو ها و مفاهیم سنتی ابداع و نوآوری نمایند.

وی ادامه داد: این گواهینامه هر دو سال یکبار به هنرمندان اعطا می شود و دارای اعتبار۴ ساله می باشد که معیارها و مزایای خاص خود را دارا می باشد.

کاظمی گفت: درپی این اقدام یونسکو ایران از سال ۱۳۹۰ تصمیم به برگزاری داوری نشان ملی مرغوبیت کالاهای صنایع دستی گرفت که طبق آن هر اثر صنایع دستی که موفق به اخذ این نشان گردد مجاز به شرکت در داوری مهر اصالت یونسکو خواهد شد.

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Youtube
Hide Buttons