نوشته ها

همزمان با فرا رسیدن تابستان ساعت بازدید از موزه ها و مجموعه های افزایش یافت

ارسال شده توسط :

همزمان با فرا رسیدن تابستان ساعت بازدید از موزه ها و مجموعه های افزایش یافت

((میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی))

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی گفت : همزمان با فرا رسیدن تابستان ساعت بازدید از موزه ها و مجموعه های تحت پوشش این اداره کل افزایش یافت . به گزارش روابط عمومی این اداره کل محمد رکنی با بیان این مطلب افزود: با عنایت به استقبال بازدیدکنندگان از موزه ها در ساعات پایانی روز ، زمان بازدید از مجموعه ها در تیر ماه ازمعاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی گفت : همزمان با فرا رسیدن تابستان ساعت بازدید از موزه ها و مجموعه های تحت پوشش این اداره کل افزایش یافت . به گزارش روابط عمومی این اداره کل محمد رکنی با بیان این مطلب افزود: با عنایت به استقبال بازدیدکنندگان از موزه ها در ساعات پایانی روز ، زمان بازدید از مجموعه ها در تیر ماه از ساعت ۹ الی ۱۹ بعد از ظهر و مرداد و شهریور ماه ۹ الی ۲۰:۳۰ می باشد . وی اظهار داشت : افزایش زمان بازدید بر اساس ساعات غروب آفتاب محاسبه می شود که مرداد و شهریور بیشترین زمان افزایش را به خود اختصاص داده است . رکنی افزود: اداره کل میراث فرهنگی در استان خراسان رضوی دارای ۲۳ موزه و مجموعه می باشد که ۱۳ موزه از این تعداد با موضوعیت مردم شناسی و معرفی آداب و رسوم و مشاغل آن شهرستان می باشد . وی خاطر نشان کرد: : زمان بازدید از موزه بزرگ از ساعت ۸ الی ۱۴ می باشد و ساعت کاری موزه های خارج از مجموعه ها طبق آخرین بخشنامه ابلاغی اداره کل موزه ها و اموال منقول فرهنگی – تاریخی ۹ الی ۱۹ خواهد بود. ساعت ۹ الی ۱۹ بعد از ظهر و مرداد و شهریور ماه ۹ الی ۲۰:۳۰ می باشد . وی اظهار داشت : افزایش زمان بازدید بر اساس ساعات غروب آفتاب محاسبه می شود که مرداد و شهریور بیشترین زمان افزایش را به خود اختصاص داده است . رکنی افزود: اداره کل میراث فرهنگی در استان خراسان رضوی دارای ۲۳ موزه و مجموعه می باشد که ۱۳ موزه از این تعداد با موضوعیت مردم شناسی و معرفی آداب و رسوم و مشاغل آن شهرستان می باشد . وی خاطر نشان کرد: : زمان بازدید از موزه بزرگ از ساعت ۸ الی ۱۴ می باشد و ساعت کاری موزه های خارج از مجموعه ها طبق آخرین بخشنامه ابلاغی اداره کل موزه ها و اموال منقول فرهنگی – تاریخی ۹ الی ۱۹ خواهد بود.

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons