نوشته ها

ورود گروه رالي ترانس ايران 2 به استان كردستان

ارسال شده توسط :

ورود گروه رالي ترانس ايران 2 به استان كردستان
((ورود گروه رالي ترانس ايران 2 به استان كردستان))

گروه رالي ترانس ايران 2 با 19 دستگاه خودرو و 38 نفر مسافر از مليت هاي فرانسه و ايتاليا امروز وارد استان كردستان خواهند شد

اين گروه از تاريخ 2 شهريور ماه از مرز بازرگان وارد كشور ايران شده و پس از گذشتن از استان آذربايجان شرقي وارد استان كردستان خواهند شد.

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons