نوشته ها

ویژگی گردشگری

ارسال شده توسط :

ویژگی گردشگری

(( ویژگی گردشگری ))

گردشگری همچنین دارای تعدادی ویژگی های منحصر به فرد است: در مقایسه با دیگر محصولات غیر قابل لمس است؛ زیرا قبل از خرید نمی توان آن را تست و یا لمس کرد. به طور مشابه عناصر قابل لمس گردشگری یا تجربه مسافرتی معمولا به صورت عکس یا سوغات هستند تا محصولاتی فیزیکی. فاسد شدنی هستند؛ زیرا دارایی قابل حمل یا ذخیره سازی برای استفاده بعدی نیست. وقتی تاریخ آن گذشت و اتاق هتل یا صندلی هواپیما خالی باقی ماند، سود آن نیز از بین رفته است. بر خلاف دیگر صنایع که سفارشات برای دریافت کالا انجام میشود،ماهیت صنعت گردشگری به معنای آن است که مدیران باید سعی کنند تا میزان فساد محصول را کاهش دهند و فراراست و بر پایه محدوده وسعیی از عوامل خارجی و یکپارچه سازی موفق و توزیع تعدادی از مشاغل قرار دارد که تجربه گردشگری را فراهم می کنند.

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Youtube
Hide Buttons