نوشته ها

پدیده اجتماعی توریسم

ارسال شده توسط :

پدیده اجتماعی توریسم

(( پدیده اجتماعی توریسم ))

موضوع رفتار مصرف کننده، زیر بنای همه فعالیت های بازاریابی است که برای توسعه، ترویج و فروش محصولات توریسم به اجرا در می آیند. برای اثر بخشی و کارآیی فعالیت های بازاریابی، شناخت و درک شیوه های تصمیم گیری مصرف کنندگان در فرایند خرید محصولات توریسم، الزامی است. با شناسایی الگو های رفتاری مصرف کنندگان می توانیم زمان صحیح را برای مداخله در فرآیند خرید محاسبه کنیم. همچنین می توانیم گروه های هدف و محصولات متناسب با نیاز های آنها را به درستی انتخاب نماییم. از همه مهم تر، خواهیم دانست چگونه باید ایشان را برای خرید محصولات خاص تشویق نماییم. در اینصورت خواهیم توانست محصولات آینده خود را با مشخصاتی که به طور دقیق تری نیاز ها و خواسته های مصرف کنندگان را پوشش می دهد، طراحی و تولید نماییم. مسئله همراه با تئوری های دانشگاهی رفتار مصرف کنندگان آن است که با وجود تعدد مدل های عمومی و توسعه یافته در این موضوع تحقیقات تجربی اندکی برای آزمایش آنها در برابر الگو های رفتاری واقعی به اجرا درآمده است. با این حال مطالعه اینگونه مدل ها می تواند در درک رفتار واقعی به اجرا آمده است. با این حال مطالعه اینگونه مدل ها می تواند در درک رفتار واقعی مصرف کنندگان کمک کننده باشد. مطالعه رفتار مصرف کنندگان در عین جذابیت از پیچیدگی های خاصی نیز برخوردار است. چنین وضعیتی مشخصاً در حوزه توریسم بیشتر به چشم می خورد؛ چرا که تصمیم گیری به خرید توسط توریت ها از جنبه های احساسی ویژه ای برخوردار است. به عنوان مثال خرید یک سفر تعطیلاتی، هزینه های زیادی برای مصرف کننده در بر دارد. احتمالاً چنین سفری می تواند بخش مهمی از روز های سال جاری او را در بر بگیرد. این روز ها می توانند شانس مناسبی برای فرار از کار و آسمان خاکستری شهر و فرصتی برای تجدید روحیه باشد. در این تصمیم گیری که مصرف کننده تحت تأثیر محرک ها و تعیین کننده ها بر انتخاب و خرید محصول اثر می گذارند، امر بسیار حساسی است. این تأثیرات از راه های مختلفی امکان پذیر هستند و ممکن است بر حسب نوع محصول یا خدمات متغیر باشند. خرید یک سفر تعطیلاتی با خریدهای روزانه ای که در سوپر مارکت ها صورت می گیرند تفاوت بسیار دارد. خرید سفر های تعطیلاتی به زمان بسیار بیشتری برای انتخاب نیاز دارد و همبستگی بالایی با سطح درآمد مصرف کننده دارد. با توجه به وجود انواع توریسم که در صفحات پیشین به آنها پرداخته شد رفتار افراد متفاوت خواهد بود. حتی اگر یک شخص واحد در دو زمان مختلف در وضعیت دو نوع توریسم مختلف قرار گیرد، رفتار های متفاوتی از او سر خواهد زد. بنابراین مطالعه و شناسایی رفتار عمومی مسافران و رفتار های خاص آنها در انواع مختلف توریسم ابزار سودمندی در اختیار متصدیان صنعت توریسم قرار می دهد. به این ترتیب آنها می توانند تولید و عرضه محصولات و خدمات خود را از یک سو با نیاز ها و انتظارات مسافران و از سوی دیگر با مصالح اجتماعی و اقتصادی جامعه خود تنظیم نمایند.

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons