نوشته ها

پیام دبیر کل دفتر کمیسیون ملی یونسکو در ایران

ارسال شده توسط :

پیام دبیر کل دفتر کمیسیون ملی یونسکو در ایران

(( میراث فرهنگی صنایع دستی، و گردشگری استان فارس ))

پیام دبیر کل دفتر کمیسیون ملی یونسکو در ایران به یادواره شیخ حسن جوری: شیخ مجاهد “حسن جوری” با گذشتن از جان مفهوم عشق را تفسیر کرد.

دکتر نصیری قیداری، دبیر کل دفتر کمیسیون ملی یونسکو در ایران به مناسبت برگزاری یادواره شیخ حسن جوری پیامی را صادر کرد.

متن کامل پیام که توسط دکتر مستکین مدیر بخش فرهنگ یونسکو به نمایندگی از سوی دکتر نصیری قیداری ارسال شده است در نخستین یادواره شی حسن جوری قرائت شد که به شرح ذیل است:

اکنون در یادواره ی شیخ مجاهد و آسمان پیما جناب حسن جوری به مردمان بزرگ منش جوری درود می فرستم و با افتخار عرض می کنم که با وجود بزرگی چون شیخ حسن دایره ی نورانی و پر درخشش مشاهیر و مفاخر سرزمین نیشابور برایم جلوه گری فزون تری یافت.

دیار نیشابور، دیار شگفت و شگرفی است، هر گاه که مجال دیدار از این کهن بوم فرهنگ گستر برایم فراز می آید احساس شور انگیز دیرینگی و ریسمان درهم تنیده کیستی و چیستی ام بیش از پیش رخ نمایی می کند. بی گمان و گزاف هر ایرانی شراده بخشی از ناخودآگاه تباری خویش را در خراسان بزرگ و خاصه دیار مینو نشان نیشابور جستار می کند.

نیک به یاد دارم که در سفر اخیرم به شهر فرهنگ پرور نیشابور، سخنی با فرماندار محترم جناب آقای دکتر مظفری و مهندس کوثری مدیر محترم میراث فرهنگی نیشابور داشتم که بنده این توفیق را دارم که هر هفته دو الی سه بار به نیشابور سفر می کنم که اندکی باعث تعجب عزیزان شد. اما مقصود و مراد من سفر مجازی با موکب عشق بود. چرا که شبی نیست که به محضر حضرت عطار و حکیم عمر خیام شرف یاب نشوم، ادیب نیشابوری نیز دیگر بزرگی است که سر در آستان او دارم.

و اکنون در یادواره ی شیخ مجاهد و آسمان پیما جناب حسن جوری به مردمان بزرگ منش جور درود می فرستم و با افتخار عرض می کنم که با وجود بزرگی چون شیخ حسن دایره ی نورانی و پر درخشش مشاهیر و مفاخر سرزمین نیشابور برایم جلوه گری فزون تری یافت.

نیشابور گرانیگاه خرد و اندیشه و حکمت در عهد قدیم و جدید بوده است، اما آنچه که ویژگی مشاهیر این بوم فرهنگی را از دیگر مشاهیر و مفاخر متمایز و ممتاز می کند جانبازی بزرگان این دیار است، شهادت شورمند جناب عطار و شیخ حسن جوری و نجم الدین کبری در دفاع از هویت سرزمینی و مذهبی ایران زمین گواهی صادق بر مقام بلند بزرگان این سرزمین است.

همچنانکه حکیم روشن روان طوس با خلق حماسه شاهنامه ریشه های هویتی ما ایرانیان را با مهابتی ستودنی پروراند، مردانی بی نظیر همچون شیخ حسن جوری و جناب عطار با خون خود درخت تناور ایران زمین را سیراب کردند و هم بر این بنیاد است، مردمان نیشابور هموار باغبانان هوشیار و کوشیاری برای پاسداری و صیانت از عظمت و غنای فرهنگی ایرانیان بوده است.

در پایان به قول خواجه راز جناب حافظ:

گر چه دوریم از بساط قُرب همت دور نیست       

بنده شاه شماییم و ثنا خوان شما

در کسوت مسئول بخش فرهنگ کمیسیون ملی یونسکو ایران و به نمایندگی از سوی دبیرکل محترم کمیسیون ملی یونسکو جناب آقای دکتر نصیری قیداری صمیمانه ترین درود ها را از مردمان پاک نژاد جور و نیشابور و آمادگی کمیسیون ملی یونسکو را برای هر تلاش سازنده ای که منتهی به بالندگی هر چه بهتر نیشابور گردد اعلام می دارم، گو اینکه گام های موثری طی ماه های اخیر به همت مجموعه همدل و همزبان فرمانداری، شهرداری و میراث فرهنگی نیشابور بستر سازی شده است.

پایان سخن چند بیتی از جناب ادیب نیشابوری پیشکش مردمان مهرانگیز و شورانگیز نیشابور و ولایت جور:

همچو فرهاد بود کوه کنی پیشه ما                       کوه سینه ما ناخن ما تیشه ما

شور شیرین زبس آراست ره جلوه گری               همه فرهاد تراود ز رگ و ریشه ما

بهر یک جرعه می منت ساقی نکشیم                 اشک ما باده ما دیده ما شیشه ما

عشق شیری است قوی پنجه و می گوید فاش       هر که از جان گذرد بگذرد از بیشه ما

 

و شیخ مجاهد حسن جوری با گذشتن از جان مفهوم عشق را برای ما پسینیان تفسیر کرد

یادش همواره گرامی و روحش پرطرب

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons