نوشته ها

کاروانسرای دهبید نمادی قاجاری در فارس

ارسال شده توسط :

کاروانسرای دهبید نمادی قاجاری در فارس

((گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری فارس))

کاروانسرای دهبید از آثار ارزشمند تاریخی متعلق به اواخردوره قاجاردر فارس است .این بنای ارزشمند تاریخی در شهرستان خرمبید در خیابان اصلی شهر ده بید واقع شده ودر واقع یکی از کاروانسرا های موجود در مسیر جاده شیراز به اصفهان است که با استفاده از مصالح سنگ و آجر ساخته شده است . به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری فارس کاروانسرا هم اکنون در مالکیت اداره اوقاف وامور خیریه قرار دارد و حجره های بیرونی کاروانسرا کاربری تجاری  و بخشی از آن نیز به عنوان حوزه علمیه کاربری آموزشی دارد. اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری فارس با توجه به ارزش های تاریخی وضرورت حفاظت این بنا در سال….    اقدام به ثبت آن در فهرست آثار ملی ایران به شماره … نمود وهمچنین  در سال 1391 با اعتبار 200 میلیون ریال مرمت بخشهایی از بنا توسط میراث فرهنگی فارس انجام پذیرفت  . به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری فارس ورودی کاروانسرا با طاق نیزه دار و تزئینات آجری در ضلع شرقی ایجادشده است . در دو گوشه این ضلع نیز دو برج آجری و سنگی خود نمایی می کند. ورودی با یک هشتی به حیاط کاروانسرا دسترسی می یابد . درون فضای هشتی دارای سکوی سنگی ، کاربندی و پوشش عرق چین است .ضلع شرقی دارای ایوانی است که درهر طرف آن چهار حجره با ابعاد یکسان ساخته شده که از نظر فرم داخلی نیز با هم شباهت دارند . هر حجره دارای یک درب در وسط و دو پنجره در طرفین آن است .

ضلع غربی کاروانسرا از نظر تقسیمات شبیه ضلع شرقی می باشد ،این ضلع یک ردیف ساخت و سازو تعداد ی حجره های رو به حیاط دارد.دسترسی به پشت بام کاروانسرا از این ضلع امکان پذیر است . ضلع شمالی کاروانسرا در نمای رو به حیاط همانند ضلع غربی یک ایوان در مرکز ، دو راهرو در کنار دارد ولی تعداد حجره ها در هر طرف سه تا می باشد. سرویسهای بهداشتی ، حمام و آشپزخانه  با الحاقاتی در این ضلع ایجادشده است . ضلع جنوبی بنا از نظر تغییرات ، تغییر کمی نموده است. در هر طرف دارای سه حجره یکسان و دو دالان دسترسی به فضای پشت حجره ها دارد/ فضای پشت حجره ها  به صورت یک اصطبل سراسری است که به  انبار نیز مورد استفاده بوده است . این بنا تزئین خاصی ندارد و تنها در نمای سر در تزئینات آجری بچشم می خورد .طاق ها و قوسها ی آجری ،فرم چهار ضلعی و چهار ایوانی ، قرینه سازی ، استفاده از سنگ تراش در ازاره ها ، مصالح آجر با استفاده از طاقهای قوسی و عرقچین در پوشش بنا خصوصیات بارز بنا می باشد.بنا دارای بهره بر داری علمی ، مذهبی ، تجاری می باشد . فضای پشت حجره ها تبدیل به فضای تجاری شده و فضای داخلی کاروانسرا تبدیل به حوزه علمیه شده است . .

این بنا با توجه به موقعیت خاص خود وسالم بودن ساختاربا تعمیرات کامل  وحذف برخی بخش های اضافه شده والحاقات ،قابلیت تغییر کاربری به مجموعه گردشگری دارد. خرمبید یکی از شهرستانهای حوزه شمالی استان فارس می باشد که با آثار تاریخی و جاذبه های گردشگری بکر در ردیف یکی از مقاصد مهم سفر در فارس محسوب می شود.

محمدکاظم بهادری پور

مدیر روابط عمومی

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons