نوشته ها

کسب رتبه سوم میراث فرهنگی کردستان در زمینه ارزیابی عملکرد ادارات دربین دستگاههای میراث فرهنگی کشور

ارسال شده توسط :

کسب رتبه سوم میراث فرهنگی کردستان در زمینه ارزیابی عملکرد  ادارات   دربین دستگاههای میراث فرهنگی کشور

((میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان))

اداره کل  میراث فرهنگی استان کردستان موفق به کسب رتبه سوم در زمینه ارزیابی عملکرد در بین دستگاههای میراث فرهنگی سراسر کشور گردید.

 به گزارش  روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان:  سید محسن علوی در این باره گفت: ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی یکی از معیارهای شاخص ارزیابی مدیران کل و عملکرد سالانه دستگاه اجرایی می باشد که این ارزیابی می تواند در راستای جذب اعتبارات و پرداخت فوق العاده کارایی و عملکرد به کارکنان دستگاه و نیز بهره مندی از هر گونه پاداش برای دستگاههای اجرایی مثمرالثمر واقع شود.

وی در ادامه افزود: در همین راستا اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان در ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی کشور موفق به کسب رتبه سوم از میان ادارات کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سراسر کشور گردید و این امر مرهون تلاشهای همه‌ی همکاران و زحمات شبانه روزی اعضای کمیته مدیریت عملکرد استان می باشد.

علوی در ادامه افزود: کسب این عنوان که نشانگر تلاش شبانه روزی کل سیستم اداره کل می باشد را از همین طریق به همه همکاران  تبریک عرض می کنم

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons